Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

December 2017

Dag Activiteit(en)

22

Verschijningsdatum Dorpskrant Op 'e Hichte

23

Kerstvakantie scholen t/m 7 januari 2018
14.00 uur Café Donkerbroek: Half varken klaverjassen

28

Pro Rege: inloopmiddag

31

Café Donkerbroek: open van 16.00-20.00 uur en daarna in Nieuwjaarsnacht met Nieuwjaarsfeest

< November - December - Januari >