Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

Januari 2018

Dag Activiteit(en)

1

01.00- 04.00 uur Café Donkerbroek: Knallend Nieuwjaarsfeest met DJ Berry

5

Café Donkerbroek: Live muziek van Mariano uit Italië - Rock-Blues en Country 2.0

10.00 uur Dorpshuis: Nestkasten timmeren tot 11.30 uur voor kinderen uit groep 5/6 onder leiding van de Vogelwacht. Opgave bij Ingrid de Jong: ingriddejong1962@outlook.com of 06-42250966

21.00 uur Café Donkerbroek: Mariano (Rock-Blues en Country -
One man band) Gratis entree

6

14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen inleg € 5,-

8

t/m 13 januari koekactie t.b.v. Vogelwacht Donkerbroek

13

Snertactie

20

20.00 uur Café Donkerbroek: Pokeren

< December - Januari - Februari >