Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

Maart 2018

Dag Activiteit(en)

3

14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen inleg € 5,-

7

20.00 uur Dorpshuis: Ledenvergadering Dorpsbelang Donkerbroek met informatie over fusie scholen

10

13.30 uur Dorpshuis: Open kampioenschappen Klaverjassen Ooststellingwerf
20.00 uur 't Witte Huis: Concert Muziekvereniging Excelsior met "Excelsior houdt van Holland"

17

Snertactie
Café Donkerbroek: TsjusterRocksum

24

19.15 uur Sintrumtsjerke: Jubileumconcert Gospelband Sinjael
20.00 uur Café Donkerbroek: Pokeren

25

Uiterste inleverdatum kopij Dorpskrant

28

Vanaf 18.30 uur jaarlijkse eieractie Muziekvereniging Excelsior

29

14.30-16.00 uur Pro Rege: inloopmiddag Diaconie/Zonnebloem - BINGO

30

Scholen vrij t/m 2 april
Verschijningsdatum Dorpskrant Op 'e Hichte

31

20.00 uur Dorpshuis: BINGO. Zaal open om 19.00 uur

< Februari - Maart - April >