Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

April 2018

Dag Activiteit(en)

1

14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen inleg € 5,-

7

Snertactie

14

Café Donkerbroek: LÛD! yn Donkerbroek

22

Uiterste inleverdatum kopij Dorpskrant

26

14.30-16.00 uur Pro Rege: inloopmiddag Diaconie/Zonnebloem - spelletjes
Verschijningsdatum Dorpskrant Op 'e Hichte

27

Meivakantie scholen t/m 13 mei

< Maart - April - Mei >