Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

Juni 2018

Dag Activiteit(en)

9

14.00-16.00 uur: Sportpark Ontwijk seizoensafsluiting jeugdleden sv Donkerbroek. Kosten € 1,00

24

Uiterste inleverdatum kopij Dorpskrant

28

14.30-16.00 uur Pro Rege: inloopmiddag Diaconie/Zonnebloem - spelletjes

29

Verschijningsdatum Dorpskrant Op 'e Hichte

< Mei - Juni - Juli >