Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

November 2018

Dag Activiteit(en)

3

14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen

17

Café Donkerbroek: Las Bandidas

18

Uiterste inleverdatum kopij Dorpskrant

21

Vrouwen op weg: Lezing door mevr. R. Bakker uit Tijnje over project Grannies2Grannies.

23

Verschijningsdatum Dorpskrant Op 'e Hichte

29

14.30-16.00 uur Pro Rege: inloopmiddag Diaconie/Zonnebloem - muziek

< Oktober - November - December >