Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

Maart 2020

Dag Activiteit(en)

6

19.30 uur Dorpshuis: Kennismaken met Koersbal. Opgave niet nodig.

7

14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen

9

19.00 uur Restaurant 't Witte Huis: Informatieavond Glasvezel Internet DMFopGlas

18

19.45 uur Pro Rege Vrouwen op Weg: Mw. J.vd Molen uit De Knipe : lezing Etty Hillegom

21

Snertactie (Gymnastiekvereniging Haule)

13.15 uur Dorpshuis: Klaverjassen - Kampioenschap van Ooststellingwerf - opgave bij Jaap ten Hoor 06-10680740 tot uiterlijk 18 maart.

22

Uiterste inleverdatum kopij Dorpskrant Op 'e Hichte

26

14.00 Pro Rege: Inloopmiddag D'broek/Haule: sjoelen competitie, spelletjes

27

Verschijningsdatum Dorpskrant Op 'e Hichte

28

Sintrumtsjerke: "Brass at the movies" van Chr. Brassband "De Bazuin"

29

Viering 100 jarig bestaan Christelijk Gemengd Koor "Looft den Heer"

< Februari - Maart - April >