Musical Joazef

Nieuwsberichten:

Musicalcommissie:

Anna-Gré Veldkamp  annagre@planet.nl
Hans Jonker jonkermusicsupport@kpnplanet.nl
Jitske Draaistra famdraaistra@gmail.com
Anneke Rekker annekerekker@gmail.com
Hillie Hof hillie22@hotmail.com
Simon Friso s.friso@kpnmail.nl

Wie kent het niet, het Joodse verhaal uit Genesis, over Jozef. Jozef, een onstuimige jonge man die zijn broers soms goed op de tenen kan trappen. Hij vertelt overal over zijn dromen en in al die dromen is hij de nummer één. Als de lieveling van vader dan ook nog een kleurrijke, haast koninklijke jas krijgt, zijn voor de broers ‘de rapen gaar’. Het loopt slecht af met de zoon van Rachel, Jacob’s liefste vrouw. Een uitstapje in zijn dure jas naar de grote broers om ze de groeten van vader over te brengen, wordt hem fataal. Het verhaal van Jozef is een verhaal van alle tijden, jaloersheid, crisis en op de vlucht voor de honger. Dit verhaal willen wij dicht bij de mensen brengen. Klik HIER voor de Friese versie.

Met enthousiaste mensen zijn wij al vanaf september 2016 bezig o.l.v. regisseur Anna-Gré Veldkamp en muzikaal leider Hans Jonker. Volg het nieuws via de nieuwsberichten op de dorpssite en via Facebook.