Nieuws - Inloopmarkt verdubbeling N381 Donkerbroek-Oosterwolde

Woensdag 15 februari 2017 organiseerde Provincie Fryslan een inloopmarkt over de verdubbeling van de N381 van Donkerbroek tot aan Venekoten Oosterwolde. Vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente gaven informatie over de te verrichten onderzoeken, het ontwerp van de verdubbeling en de procedure omgevingsvergunning. In Donkerbroek wordt er een nieuwe tunnelbak gerealiseerd die aan dorpszijde komt te liggen. Ook de nieuwe op- en afrit aan dorpszijde komt hierdoor dichter bij het dorp. De schatting is dat de nieuwe weg met op- en afrit ongeveer 30 meter dichter bij Donkerbroek komt te liggen. Het evenemententerrein is niet benodigd maar de waterloop zal langs het evenemententerrein lopen. Verwachting is dat de werkzaamheden in 2019 starten. 

Het wordt nog een puzzel hoe tijdens de werkzaamheden het verkeer met name richting Heerenveen zo weinig mogelijk hinder ondervindt. Leerlingen van onderwijskoepel De Tjongerwerven gaan meedenken aan oplossingen om de verkeershinder zo gering mogelijk te laten zijn. Voorbij Donkerbroek zal de nieuwe weg aan de westzijde komen te liggen. De provincie onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om voor de bewoners van de Balkweg, Hoogezand en Tjabbekamp de geluidshinder verder te beperken. Gesprekken hierover zijn gaande. Ook de kruising Balkweg/Tjabbekamp wijzigt. De ruimte aan de Tjongerzijde is beperkt.

De avond werd goed bezocht en met name door bewoners uit het betreffende gebied. Opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom bij het Projectbureau N381.

Geplaatst op: 19 Februari 2017

terug