Nieuws - Actief Donkerbroek krijgt dorp in beweging

Donkerbroek - Hoe krijg je mensen in beweging? In Donkerbroek weten ze het wel. De nieuwe werkgroep Actief Donkerbroek heeft de afgelopen twee jaar diverse sportieve evenementen gehouden. De belangstelling is groot. 'Donkerbroek steekt er in vergelijking met andere dorpen echt positief bovenuit', aldus buurtsportcoach Marten Vogt.

Evenals in andere dorpen in de gemeente is door de buurtsportcoaches in Donkerbroek een buurtscan gehouden. Doel was om in kaart te brengen wat zinvolle en doeltreffende activiteiten zouden kunnen zijn in het dorp. `We zijn in 2014 gestart met de buurtscan in Donkerbroek', blikt Vogt terug. `Er bleek onder andere behoefte aan laagdrempelige activiteiten voor het hele gezin, buurtvolleybal, individuele sporten en iets van survival.'

Aanvankelijk gaven achttien dorpsbewoners aan wel te willen helpen met het opzetten van diverse activiteiten. Uiteindelijk bleef daar een harde kern van zes personen van over. In het najaar van 2014 lanceerde zij Actief Donkerbroek.

De feestelijke aftrap, waarbij kon worden deelgenomen aan diverse sporten als dansen, koersbal, nordic-walking en survival, was direct een schot in de roos. `Het is heel enthousiast ontvangen', zegt commissielid Marjan Teijema tevreden.

De groep heeft vervolgens, in nauw overleg met Dorpsbelang, diverse jaarlijkse activiteiten opgezet, zoals een gezinsfietstocht, buurtvolleybal, een outdoor-run, suppen, een wandeltocht en een vossenjacht.

De opkomst is groot. Ze trok de outdoor-run vorig jaar meer dan tweehonderd deelnemers. Aan het buurtvolleybal werd door zestien teams deelgenomen. `Het mooie is dat de activiteiten voor jong en oud zijn', benadrukt Vogt. `Bovendien zijn de lijntjes met bestaande verenigingen kort. We hebben hier in Donkerbroek echt een constructie weten op te zetten die werkt. Een prachtige basis om mee verder te kunnen.' Zo heeft het bestaande recreatievolleybal in Donkerbroek er door het buurtvolleybal enkele nieuwe leden bij gekregen.

Commissielid Elly Oosterhof heeft het onderdeel combisport opgezet. Twaalf deelnemers maken hierbij iedere maand kennis met een andere sport. 'Het levert dus ook structureel meer beweging op en daar zijn we natuurlijk erg blij mee', zegt Vogt. Naast de sportieve resultaten is Actief Donkerbroek blij met de effecten op het sociale vlak. Teijema: 'Men komt weer in contact met elkaar en dat wordt op prijs gesteld. We leven tegenwoordig zo vluchtig langs elkaar heen, men heeft de behoefte om elkaar weer te vinden.' Actief Donkerbroek breidt het bestaande aanbod binnenkort uit met een buitenspeeldag. Tevens wordt gewerkt aan de realisatie van een multifunctioneel sportveld.

Bron: Nieuwe Ooststellingwerver

Geplaatst op: 26 April 2017

terug