Nieuws - Donkerbroek wil multifunctioneel centrum met nieuwe fusieschool

Donkerbroek - Het dorp Donkerbroek wil een nieuw multifunctioneel centrum met de bouw van een nieuwe school combineren. Voorzitter Bertus Plender van Dorpsbelang Donkerbroek hield dinsdagavond daartoe een gloedvol betoog tijdens de raadsvergadering.

Hij deed dat ook namens de medezeggenschapsraden van de beide scholen, die op het punt staan te fuseren. Het idee om één van de twee schoolgebouwen te verbouwen valt slecht in Donkerbroek.

Identiteitsrijke school

De bedoeling is dat de openbare en christelijke school fuseren tot een ‘identiteitsrijke school’. Wat voor identiteit dat dan is, blijft voor het dorp overigens blijkbaar onduidelijk. Hoe wordt dat vorm gegeven en worden de kinderen van de christelijke school niet bij die van de openbare ‘ingepropt’? ‘Is er wel een gezond leerklimaat’, zo vroeg Plender verder. Hij houdt zijn hart vast over de gevolgen van het lesgeven in een bouwput. ‘Vooral kinderen in de bovenbouw kunnen veel hinder ondervinden en daardoor met een achterstand naar het voortgezet onderwijs gaan.'

'Een grote slag maken'

Het is voor de beide scholen volgens hem blijkbaar al heel wat om het vertrouwde los te laten en de onzekerheden te accepteren die er nu voor terug komen. Donkerbroek wil daarom volgens Dorpsbelang liever een complete nieuwe start van het onderwijs in het dorp ‘door een grote slag te gaan maken, een slag gericht op de toekomst’. En dus werd in de volle raadszaal gepleit voor een nieuw pand, duurzaam in onderhoud en gebruik, met een goed klimaatsysteem. ’Een integraal kindcentrum, waar onderwijs goed gewaarborgd is.’

En omdat in Donkerbroek al langer de ambitie bestaat om te komen tot een multifunctioneel centrum, wil men dat nu combineren met de nieuwe huisvesting van de scholen in plaats van ‘twee scholen aan elkaar vast te plakken’.

De slotwoorden van Plender werden door een grote groep aanwezige sympathiserende dorpsbewoners met applaus ontvangen. ‘Maak zorgvuldige keuzes, geen overhaaste beslissingen en help ons het dorp nog meer op de kaart te zetten. Kies voor het best mogelijke onderwijs voor onze kinderen. Durf met de tijd mee te gaan en durf in Donkerbroek te investeren.’

Bron: www.nieuweooststellingwerver.nl

Geplaatst op: 18 Juli 2017

terug