Nieuws - Lichtjesavond verloopt stormachtig

De weergoden waren de lichtjesavond dit jaar niet echt goed gezind. Na 4 edities met mooi rustig weer stond er dit keer een stormachtige wind op de begraafplaats, maar het was gelukkig nog wel droog. Om 19.00 uur heette Bert Rekker de aanwezigen welkom op de lichtjesavond 2017. Ondanks het gure weer was de opkomst goed. Een honderdtal mensen waren naar de begraafplaats te komen om hun overleden dierbaren te gedenken. Het thema was dit jaar “As it libbensboek ticht giet”.

Wieger Baas bracht een korte overdenking waarin hij onderdelen van het leven en sterven symboliseerde met het zout, zoet, bitter en wijn. Hij gaf aan dat het zout o.a. de zoute tranen symboliseert tijdens het verdriet. Zout geeft echter ook smaak aan het leven. Het zoet symboliseert de herinnering aan mooie gezamenlijke ervaringen, de liefde die je samen gekend hebt. 

Het bitter staat voor de tegenslagen in je leven. Het leven kan soms heel bitter zijn hetgeen tot een bittere nasmaak kan leiden. Maar er is ook de wijn. De toost op het prachtige leven, het genieten van elkaar en de kinderen en kleinkinderen. Hoe ouder je wordt hoe bewuster je op het leven toost.

Wieger Baas sloot zijn overdenking hoopvol af. Soms gaan er na een verlies van een dierbare nieuwe wegen open en vind je in een ander opnieuw de zin van het leven. Wanneer het oude levensboek sluit gaat er voor een ander ook weer een nieuw levensboek open. 

Erna Jansen bracht daarna het gedicht “wat mij raakt” van Rainer Maria Rilke. Na een kort moment van stilte werden daarna de grafkaarsen en kiezelstenen uitgedeeld en konden de aanwezigen deze naar het graf van hun overleden dierbaren brengen. 

Vorig jaar was de begraafplaats prachtig sfeervol verlicht met waxinelichtjes, fakkels en grafkaarsen. De stormachtige wind verhinderde een dergelijk schouwspel dit jaar. De meeste lichtjes maar ook de fakkels werden door de harde wind uitgeblazen. Het was helaas niet anders. 

Na afloop werd nog even onder het genot van kop koffie of warme poeiermolke nagesproken en overheerste toch het positieve gevoel over deze editie van de lichtjesavond.  

Geplaatst op: 30 Oktober 2017

terug