Nieuws - Nachtdravers: Familie Flodder nodigt de buren uit

Als we rond half een nieuwjaarsmorgen de Schapedrift binnenlopen naderen we de wijk Zonnedael waar de familie Flodder woont. Op de kar op Netelweg 13 is het een gezellige boel. De altijd elegante Ma Flodder zit samen met de hele familie op de kar. Opa in de rolstoel wordt opgehaald voor een wandeling. In een rose cabrio zitten Johnny en Kees met hun vriendinnnen. De hond Whisky loopt wild door de kamer. Johnny en Kees worden uitgenodigd om op de kar te komen. Ook de buren mogen aanschuiven op de kar. Dochter Kees neemt het woord samen met Ma Flodder, die de ene na de andere buur uitnodigt op de kar. 

Donkerbroekster van het jaar

Allereerst wordt Marjan Teijema gevraagd op de kar te komen. Zij is door een meerderheid verkozen tot Donkerbroekster van het jaar. Het afgelopen jaar was ze erg actief in Actief Donkerbroek, Onzichtbaar Donkerbroek, organisatie Buitenspeeldag voor kinderen en subsidie aanvraag van Multifunctionele Sportveld, welke is toegewezen. Ze ontvangt een beker voor al haar verdiensten. Applaus voor deze actieve Donkerbroekster!

Giften

Dan worden een paar verenigingen verrast met een gift. Allereerst is daar Actief Donkerbroek. Zij ontvangen 15 lichtgevende hesjes voor hun activiteiten. Ma Flodder vraagt zich af waar ze vandaan moeten komen, maar het blijkt dat Johnny hier en daar wat contacten heeft zodat hij er gemakkelijk aan kan komen. Evert Bosma neemt samen met (alweer) Marjan Teijema de eerste in ontvangst en showt het nieuwe hesje aan het publiek. Opnieuw applaus.

 

Opnieuw wordt een buur uitgenodigd. Het blijkt Wim Niens te zijn van de opruimploeg. Een nu nog achttal actieve Donkerbroeksters die regelmatig in en rond Donkerbroek rommel opruimt, zodat Donkerbroek wat schoon blijft. Ma Flodder is zo blij dat hun rommel wordt opgeruimd dat ze voor alle leden een feestpakket beschikbaar stelt. Wim dankt de familie voor het mooie pakket en meldt ook nog even dat ze nog wel een paar leden kunnen gebruiken om Donkerbroek schoon te houden.

Het was Johnny als biljartfan ter ore gekomen dat Biljartclub "Sin en Wille" regelmatig kampt met schuin aflopende biljarts. Dat is natuurlijk niet vreemd omdat ze regelmatig weer aan de kant moeten worden gezet na een middag en avond biljarten. Bestuurslid Jan Visser wordt uitgenodigd en doet zijn verhaal. De biljartclub heeft inmiddels 23 leden en inderdaad valt het niet mee om de biljarts elke keer precies recht te zetten. De biljartclub ontvangt van de Nachtdravers een speciale Biljart waterpas, zodat voortaan de biljarts weer kaarsrecht kunnen worden neergezet. Maar omdat Johnny de juiste waterpas nog niet binnen heeft komt hij die op de eerstvolgende speeldag persoonlijk brengen. Hij wordt door Jan Visser uitgenodigd om dan ook een partijtje te stoten. Johnny wil dan ook zijn vriendin en een paar vrienden meenemen. Aldus zal geschieden.

Dan wordt Pietsje Dijkstra op de kar gevraagd. Zij is van de IJsclub Donkerbroek. De IJsclub ontvangt een cheque van € 150,- voor de verwarming van het clubgebouw. Ma Flodder heeft haar bedenkingen: als men het warm maakt daar, dan komt er nooit ijs. Dan blijkt dat het ook is voor de aanleg van water en wc's. Het blijkt dat er nu wordt wildgeplast omdat er geen toilet aanwezig is. De IJsclub gaat nog meer sponsoren vragen en hoopt samen met vrijwilligers het huidige gebouw te upgraden naar een volwaardig clubgebouw met alle voorzieningen.

De Burgemeester

Johnny hoort van broer Kees dat zijn vriendin contact heeft met de politie en dumpt haar ter plekke. Dan blijkt ze terug te komen met de Burgemeester van Donkerbroek. Er wordt even stilgestaan bij het eerste dienstjaar van de burgervader. Hij heeft zich goed geroerd op de sociale media, heeft een voetbalplaatjesruilmiddag (scrabble) voor kinderen georganiseerd en heeft Sinterklaas binnengelootst. Hij krijgt een dikke voldoende. Burgemeester Sietse wenst iedereen een geweldig 2018 toe. Net zoals 2017 voor hem ook al geweldig was met o.a. geboorte van dochter Jolien.

Dan barst er een vuurwerk los en roepen Ma Flodder en Johnny iedereen op om er nog eentje te nemen bij de overburen, waar ze de drankvoorraad hebben gestald. Het eerste drankje bij binnenkomt is voor rekening van de familie Flodder. Daarmee komt een einde aan de voorstelling en gaat het feest nog door tot in de vroege uurtjes bij Café Donkerbroek. Zie ook de foto's....

Geplaatst op: 01 Januari 2018

terug