Nieuws - Weinig vangst bij eerste viswedstrijd De Dobber

Om 6 uur ochtends rijden wij met 9 man (geen dames deze keer) richting Akkrum. De locatie waar vandaag gevist zal worden ligt aan de  Wjitteringswei. Hier zijn mooie visplaatsen aangelegd. Na loting van de visstekken kon een iedere zijn stek opbouwen. De ruim aangelegde stekken bieden ons een  comfortabele visplek. Na het optuigen en uitpeilen wordt het startsignaal geblazen. De eerste voerballen plonsen in het water. Al snel is het duidelijk dat er een sterke stroom staat. Dit maakt het niet eenvoudiger, ook is het hier behoorlijk diep. 

Al gauw wordt er vis gevangen. Dus er is vis aanwezig! Echter na verloop van tijd blijkt de gevangen vis toch wel overwegend aan de kleine kant te zijn. Wat ontbreekt zijn de grotere vissen. Een enkeling legt de vaste stok opzij, en probeert het eens met de feeder. Echter dat levert ook niet het gewenste resultaat op. Waar we wel blij mee zijn is dat het vanochtend droog is. 

Ondertussen is de beroepsscheepsvaart op goed op gang gekomen. De grote schepen veroorzaken een zeer sterke stroming in het water, hierdoor is  het moeilijk om een goede voerplek te onderhouden. Na het het luiden van het eind signaal wordt de vis gewogen. Met weegschaal en notitieblok wordt per deelnemer zijn gevangen vis gewogen. Vandaag waren de vangsten als teleurstellend ervaren. Uiteindelijk hebben we wel weer 5 winnaars kunnen feliciteren.

De vangsten waren als volgt:

  • Leon Visscher 4470 gram
  • Jouert Hoekstra 2270 gram
  • Jan Willem van der Molen 1270 gram
  • Piet Douwsma 610 gram
  • Berend Joustra 590 gram
  • Jan Rozenberg 510 gram
  • Gradus Schievink 360 gram
  • Joop Bolt 290 gram
  • Gerrit Hoogeveen 200 gram

Geplaatst op: 17 April 2018

terug