Nieuws - Turfroute konvooi passeert Donkerbroek

Dinsdag 17 juli rond 08.00 uur vertrekken de eerste boten die meedoen met de Turfvaartdagen-route van Appelscha naar Leeuwarden uit Oosterwolde. Het is de bedoeling om via Gorredijk (aankomst 17 juli), Nij Beets (18 juli) en Oudega (19 juli) op 20 juli te arriveren in Leeuwarden. Dit allemaal mede in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018. Doordat eerst de sluis bij Oosterwolde moet worden gepasseerd loopt het tegen half tien als de eerste boten Donkerbroek aandoen. De sluis is ook de oorzaak dat er telkens groepjes van 3 of 4 boten bij elkaar varen. Ook bij de brug in Donkerbroek is er oponthoud omdat de "brêgewipper" van Donkerbroek met de auto naar Petersburg moet om ook die brug te bedienen. Zo tegen een uur of elf is het konvooi Donkerbroek voorbij en keert de rust weder aan de waterkant. Natuurlijk zijn er een paar foto's gemaakt...

Geplaatst op: 17 Juli 2018

terug