Nieuws - Uitstel realisatie Multifunctioneel Sportveld

Het is nu al meer dan een jaar geleden dat we massaal met het dorp hebben gelobbyd om een financiering te krijgen van het Fonds Ooststellingwerf. Vorig jaar is er een uitstel aangevraagd omdat er veel onduidelijkheid was omtrent het wel of niet samengaan van CBS De Peggebult en OBS 't Startblok. We hebben toen uitstel van een jaar gekregen. Dat zou betekenen dat het multifunctioneel sportveldje dit jaar voor 1 november gerealiseerd had moeten worden.

Opnieuw uitstel 

Begin schooljaar 2017/2018 zijn de scholen in gesprek gegaan om één gezamenlijke school in Donkerbroek te worden en na veel overleggen is het gelukt om een nieuwe school te zijn. Vlak voor het einde van het schooljaar is de naam voor de nieuwe school Twirrewyn bekendgemaakt. Nu betekent het voor mij dat er nogmaals een uitstel aanvraag aan Burgemeester en wethouders gestuurd moest worden want de locatie wordt uitgebreid om alle leerlingen te kunnen huisvesten. 

Eind juli is de aanvraag verzonden. Na een paar telefoongesprekken om het uitstel uit te leggen en kracht bij te zetten kan ik melden dat het is gelukt om een uitstel van college van burgemeester en wethouders te krijgen. We hebben tot de zomervakantie van schooljaar 2019/2020 de tijd voor het realiseren van het multifunctioneel sportveldje Donkerbroek. 

Vanaf oktober 2018 zal er een commissie worden ingesteld die zich gaat bezig houden met de inrichting van het schoolgebouw en het schoolplein. Onderdeel van het plan voor het nieuwe schoolplein is het multifunctionele sportveld. 

Ik houd jullie op de hoogte van de ontwikkelingen! 

Met vriendelijke groet,
Initiatiefneemster aanvraag subsidie voor het multifunctioneel sportveldje bij het Fonds Ooststellingwerf. 
Marjan Teijema Arendshorst

Geplaatst op: 20 September 2018

terug