Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

November 2020

Dag Activiteit(en)

19

14.00 Pro Rege: Inloopmiddag D'broek/Haule: muziekmiddag

22

Uiterste inleverdatum kopij Dorpskrant Op 'e Hichte

27

Verschijningsdatum Dorpskrant Op 'e Hichte

< Oktober - November - December >