Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

Maart 2021

Dag Activiteit(en)

13

09.00-12.00 uur De Fabriek/Pro Rege: verkoop van snert 3 euro per liter

21

Uiterste inleverdatum kopij Dorpskrant Op 'e Hichte

26

Verschijningsdatum Dorpskrant Op 'e Hichte

< Februari - Maart - April >