Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

Oktober 2021

Dag Activiteit(en)

9

Snertactie

14

Ledenvergadering begrafenisvereniging "Draagt Elkanders Lasten"

16

Oud ijzer actie CVK PG Donkerbroek-Haule

20

Vrouwen op Weg: Mevr. J. v.d. Molen: Lezing over Etty Hillesum en het dagboek van Anne Frank.

24

Uiterste inleverdatum kopij Dorpskrant Op 'e Hichte

27

19.30 uur Sportkantine "De Tobbe": Ledenvergadering gym, combisport en korfbal

28

De Enter Haulerwijk: Info avond postcoderoosproject zonnepanelen o.a. voor Donkerbroek

29

Verschijningsdatum Dorpskrant Op 'e Hichte

30

19.00 uur Begraafplaats Herenweg: Lichtjesavond

< September - Oktober - November >