Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

Juni 2022

Dag Activiteit(en)

12

Actief Donkerbroek: Familiefietstocht

19

Uiterste inleverdatum kopij dorpskrant Op 'e Hichte

24

Verschijningsdatum dorpskrant Op 'e Hichte

25

Dorpshuis: Bingo zaal open 19.00 uur - aanvang Bingo 20.00 uur aanmelden: dorpshuis.donkerbroek@gmail.com

30

14.00-16.00 uur Pro Rege: inloopmiddag - bingo

< Mei - Juni - Juli >