Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

Oktober 2022

Dag Activiteit(en)

16

18.00-21.00 uur Café Donkerbroek: Kids Halloween disco tot 13 jaar
21.00-23.59 uur Café Donkerbroek: Halloween disco vanaf 13 jaar

19

Vrouwen op weg: Dhr. B. van den Hof van klompenmuseum Eelde over "lopen op hout"

23

Uiterste inleverdatum kopij dorpskrant Op 'e Hichte

27

14.00-16.00 uur Pro Rege: inloopmiddag - spelletjes middag

28

Verschijningsdatum dorpskrant Op 'e Hichte

< September - Oktober - November >