Nieuws - Boekje geschiedenis Donkerbroek verschenen

De in Donkerbroek geboren en opgegroeide, maar thans in Leeuwarden woonachtige, Pieter Jongsma heeft een boekje over de geschiedenis van ons dorp geschreven. Titel: "Donkerbroek vanuit de historie". Het boekje telt 67 pagina’s en is een uitgave van Uitgeverij Boekenbent.

Een verzameling van bekende feiten

In het voorwoord meldt Jongsma dat de werkwijze bij de totstandkoming van dit boekwerkje was: uit reeds bestaande boeken, tijdschriften enz. zoveel mogelijk gegevens verzamelen en opschrijven. Het boekje is dus een verzameling van wat er op andere plaatsen al over ons dorp is geschreven. Nuttig, omdat niet iedereen de beschikking heeft over al die andere publicaties en bovendien zijn de meeste daarvan niet meer verkrijgbaar. Het bevat echter niet nieuwe gegevens over de geschiedenis van ons dorp. En daar zitten we nu juist op te wachten.

Veel aandacht voor 80-jarige oorlog en 1672

Het boekje begint met info over de prehistorie van Donkerbroek. Uitgebreid aandacht krijgen de periode van de 80-jarige oorlog (1568-1648) en de gebeurtenissen in het Rampjaar 1672. Het gaat dan natuurlijk o.a. over de schans De Breeberg bij Donkerbroek. Jammer dat niet originele documenten uit die tijd zijn afgedrukt, terwijl die er wel zijn. Uit latere eeuwen wordt verteld over de Vaart, Kerken en Scholen, over de ‘Horeca’ in Donkerbroek en over Ontwijk. De pagina’s 60-66 zijn een soort ‘Jaartallenboekje’ van gebeurtenissen in ons dorp, aanvangend met 1300 “Datering oudste klok in klokkenstoel”. Ook bevat het boekje een lijst van “Namen van in dit boek genoemde personen”. Jammer dat de pagina’s niet zijn vermeld. Had schrijver dezes sneller de bladzijde(n) waarop hij wordt genoemd kunnen vinden. De op pg. 67 genoemde “Geraadpleegde boeken en bladen” kunnen de lezer stimuleren tot verdere studie van de geschiedenis van ons dorp.

Het boekje is verkrijgbaar bij Vogelzang’s Snuffelhoek, alhier. Prijs: € 10,--

Geplaatst op: 20 Maart 2007

terug