Nieuws - Afscheidsoptreden Trio Oldersma

Jacob Kroondijk zet het Trio Oldersma namens de Missionaire Commissie  in de bloemenZondagavond 16 maart j.l. was het dan zover. Het laatste optreden van het Trio Oldersma, tijdens een zangavond. Een afscheidsconcert dus. Locatie: Gereformeerde Kerk ter dorpe. Aanvang: 19.30 uur. Op genoemd tijdstip kon Jakob Kroondijk, namens de Missionaire Commissie een nagenoeg volle kerk verwelkomen. Onder hen het trio, dus: Tjeerd Oldersma (cornet), Fer Scherjon (trompet) en Wietse van der Veen (orgel). Op verzoek van het trio werkte de bariton Jan de Jong uit Donkerbroek mee aan het optreden.

Boeiend programma

Het trio had, in overleg met eerdergenoemde commissie, een boeiend programma samengesteld waarvan de afwisseling opviel. De toehoorders werden regelmatig bij het gebeuren betrokken door liederen mee te zingen. Deze samenzang werd afgewisseld met muzikale intermezzi van het trio, zang door de bariton Jan de Jong en met het voordragen van gedichten door mevr. A.A. Kalteren. Prachtig klonk het meerstemmig spel van de koperblazers door de kerk. Vooral toen ze zich op enige afstand van elkaar hadden opgesteld.

Huldiging

Aan het slot van de avond riep Jakob Kroondijk de leden van het trio bij zich voor in de kerk. Dus: de organist moest z’n lievelingsplekje (even) verlaten. Lovende woorden sprak Kroondijk over de vele jaren van goede samenwerking, waaraan nu een eind was gekomen. De muziek zal echter nog lang naklinken in Donkerbroek e.o. Een presentje voor de heren ontbrak niet. Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk sprak mevr. F. Bergsma enige woorden. Ook zij was niet met lege handen gekomen.

Dankwoord Oldersma

Als laatste sprak de man wiens naam aan het trio was gegeven, dus Tjeerd Oldersma. Hij vertelt dat er nu al bijna 20 jaar muziek werd gemaakt. Aanvankelijk als duo en, na enige tijd toen Wietse van der Veen er bij kwam, als trio. Door heel Noord-Nederland hebben ze optredens verzorgd. Tjeerd noemt een lange rij van dorpen waar ze gespeeld hebben, hetgeen tot een niet geringe hilariteit leidt. De samenwerking met de Missionaire Commissie dateert ook al weer van lang geleden. “Waarschijnlijk is het vanavond voor de 25e maal dat we meedoen met een zangavond”, aldus Tjeerd. Ook hij spreekt dankwoorden uit. Zo bedankt hij de kerk voor de mogelijkheid er wekelijks te kunnen oefenen. De Missionaire Commissie voor de terugkerende uitnodigingen aan de zangavonden mee te doen. De gezinnen van het trio bedankt hij “voor de ruimte die ze ons gaven om tijd te maken voor onze hobby”. Tjeerd: “Inspiratiebron voor ons was: het lied voor de Heer”. Daarom, zo besluit hij, “Bovenal danken we God voor de gaven die we van Hem hebben ontvangen om muziek te maken”.

Voor de laatste maal vatten de blazers hun instrument en trekt Wietse alle registers open om de aanwezigen nog eenmaal in vervoering te brengen met het prachtig vertolkte lied “Groot is Uw trouw, o Heer”. Vóór de laatste klanken zijn weggestorven honoreren de aanwezigen het trio met een warm ovationeel applaus. Onder het genot van een kopje koffie/thee kon men de drie heren in Pro Rege de hand drukken.

Tekst en foto’s: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 19 Maart 2008

terug