Nieuws - CBS "De Peggebult" houdt voorleesontbijt

Bekende Donkerbroekumer in pyamaVoor de kinderen van de CBS "De Peggebult" begon de schooldag op vrijdag 1 februari j.l. anders dan anders. Het was verzamelen geblazen in de speelruimte. Reden? De dag zou worden geopend met een Voorleesontbijt.

Al enige jaren organiseert de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB)  ‘Het Nationale Voorleesontbijt’. Het officiële ontbijt vond plaats op 23 januari j.l. en markeerde de start van de Nationale Voorleesdagen 2008. Op de site van deze stichting valt te lezen dat de doelstelling van de campagne is “het bevorderen van het voorlezen aan kinderen die nog niet leesvaardig zijn”. Bekende Nederlanders hebben in de afgelopen jaren hun steentje bijgedragen om te laten zien dat voorlezen belangrijk is.

BD' er in pyama leest voor!

De kinderen luisteren aandachtigDe Peggebult had gekozen voor een Bekende Donkerbroekemer. Spontaan bood hij zijn medewerking
aan en krabbelde niet terug toen hij vernam op te moeten treden in pyama + slaapmuts, zoals de foto’s
bewijzen. Nadat alle kinderen hun plaats(je) hadden ingenomen kon de voorlezer beginnen. Ademloos luisterden de kinderen, van groot tot klein, naar het verhaal over een vis die, pronkend met z’n prachtige schubben, door het water zwom. Uit zoveel schubben een paar afstaan aan minderbedeelden? Nou, vergeet het maar. Geen denken aan. Maar, z’n vriendjes keerden zich van hem af. Hij werd steeds eenzamer. Gelukkig, inkeer kwam. Hij deelde uit en kreeg weer vele vriendjes en was blij. Er klonken zuchten van opluchting in de zaal over de goede afloop. De Moraal: delen maakt gelukkig.

Ontbijten in de klas

Ontbijten in de klasHet lezen en luisteren had ‘hongerig’ gemaakt. Dus: kregen allen het verwachte ontbijt. De kinderen in
hun klaslokaal. Het ontbijt bestond uit (heerlijke)krentenbollen en diverse drankjes.
Maar ja, aan alles komt een eind. Dus ook aan het voorleesontbijt. Voor de kinderen was de rest van de dag zoals anders.

Tekst: Anne J. van der Helm
Foto's: Otto Haakma

Geplaatst op: 03 Februari 2008

terug