Nieuws - Fototentoonstelling geopend

Fotoarchief 1900 tot 1970Vanmorgen om 10.00 uur is, zonder enig ceremonieel, in Pro Rege de Fototentoonstelling "Kiek hier es - Kiek doar es", oftewel ‘Donkerbroek in beeld 1900-1970’ geopend. De op vele panelen geprikte foto’s geven een geschakeerd beeld van het leven in ons dorp in die periode. Het Documentatiecentrum Donkerbroek was in de grote zaal aanwezig met een kleine expositie over ‘De makers van ons dagelijks brood’, met als ondertitel ‘Uit de geschiedenis van het bakkersbedrijf in Donkerbroek’. Aan de wand hingen kleurenfoto’s van een vijftal hobbyfotografen uit ons dorp.

Fotoarchief 1900-1970

Al voor 10.00 uur meldden zich de eerste bezoekers, gekomen van buiten onze provincie. In alle rust (nog) konden zij de ongeveer 250 foto’s, gegroepeerd naar onderwerp (bv. straten, boerderijen, muziek, scholen, bedrijven en personen) bekijken.’s Middags en ’s avonds bezochten nog heel wat mensen Pro Rege, onder hen ook oud-Donkerbroekemers/sters. De foto’s maakten heel wat tongen los, verhalen van weleer werden verteld.. Wat een foto al niet teweeg kan brengen! De opzet van de Fototentoonstelling was het werk van Roel Veldkamp, Folkert Donker en Anne J. van der Helm. Uit het omvangrijke fotoarchief kozen zij de foto’s die een beeld moesten geven van die 70 jaar. “We hopen daarin te zijn geslaagd”, aldus Roel Veldkamp.

De bakkers van Donkerbroek

De bescheiden expositie over ‘De makers van ons dagelijks brood’ vertelt met beelden (foto’s) en tekst (bv. advertenties uit de krant) iets over de vele bakkers die vóór en na de 2e W.O. in Donkerbroek werkzaam waren. In de 50-er jaren waren er dat nog maar liefst 8. Ruim keuze voor de inwoners, maar of de bakkers er meer dan droog brood mee verdienden? Eind vijftiger jaren besluiten ze te gaan samenwerken en wordt, op het adres Herenweg 19, de Centrale Bakkerij opgericht. Alleen daar werd nog maar gebakken en vandaar uit ventten de bakkers, die niet stopten, hun brood. “In het Documentatiecentrum Donkerbroek is ook over andere beroepsgroepen heel wat materiaal aanwezig”, zo vertelde Van der Helm ons. Het ware te bezien of het zinvol is wat vaker dan om de 5 jaar een (kleine) expositie uit dat materiaal te organiseren. Ook nu weer aangevuld met foto’s uit het Dorpsfotoarchief. Tenminste, bij gebleken voldoende belangstelling, zo liet hij ons nog weten.

Expositie talentvolle fotografen uit Donkerbroek

Fotografietalent uit DonkerbroekEen vijftal plaatselijke hobbyfotografen had gereageerd op de oproep foto’s in te leveren. Het zijn: mevr. M. Veenstra-Folgers, mevr. G. Kamminga-Oosterheerd, Grietje Popkema en de heren Frans Melles en Tjeerd Oldersma.. De ingezonden foto’s, vaak op groot formaat, zijn op kunstige wijze door Folkert Donker en Roel Veldkamp aan de muren opgehangen. Veel foto’s tonen de natuur, flora en fauna, in prachtige kleuren. Het is zeker een bezoekje waard om te ontdekken hoeveel talent op fotogebied ons dorp rijk is.

 

Geplaatst op: 11 September 2008

terug