Nieuws - Tijdperk HARTINK ten einde

Jan en Ria Hartink sluiten voor de laatste keer de winkeldeurVanmiddag, zaterdag 4-10-2008, is er in Donkerbroek een einde gekomen aan het tijdperk HARTINK. Om precies 13.00 uur sloten Jan en Ria voor de laatste maal de deuren van hun COOPcompact supermarkt.. Een periode van 34 jaar werd daarmee afgesloten.......

Hoe het begon

Het uit Twente afkomstige echtpaar had al jong een betrokkenheid bij de kruideniersbranche. Nog geen 20 jaar en toen was Jan al werkzaam in die branche. Hij klom op tot filiaalchef bij een bekende grootgrutter. De wens om zelfstandig ondernemer te worden kon begin 70-er jaren van de vorige eeuw in vervulling gaan. Wel moest daarvoor verhuisd worden naar het noorden. In 1974 kocht Jan de kruidenierswinkel van Anne Veenstra op het adres Herenweg 2. Op 29 augustus 1974 trouwde hij met zijn Ria en, nee een huwelijksreis was er niet bij, op 1 september 1974 ging de winkel open en begon het tijdperk Hartink. Aanvankelijk wapperde er de VIVO vlag, later die van Service Super en daarna die van Extramarkt. In de winkel was ook een agentschap van de P.T.T. gevestigd.

In juli 1987 heropende Jan Hartink zijn fors uitgebreide supermarkt Service Super. Het winkelgedeelte besloeg toen een oppervlak van 200 m2. Ook werd het postagentschap aangepast aan de eisen van die tijd.

Verhuizing winkel

Maar ja, Jan en Ria zagen de noodzaak van uitbreiden. Ze wilden groter groeien. Even zag het er naar uit dat het nieuwbouw zou worden op het (toen) braakliggend terrein tussen Geref. kerk en de cafetaria. Men zag er toch vanaf vanwege de excentrische ligging. In 1996 besluiten de Hartinks een gedeelte van garagebedrijf Van Dijk, gelegen aan de overzijde van de Herenweg, te kopen en daarin verder te ‘kruidenieren’. In juli 1997 vindt de opening van de nieuwe winkel plaats. De winkelvloeroppervlakte kon uitgebreid worden tot 400 m2. Ook het assortiment werd een stuk breder. “Iets waar we erg content mee zijn”, aldus Jan in een regionaal weekblad. Naast het echtpaar werkten er 2 vaste krachten en een aantal part-timers.

In mei 2003 vindt de zoveelste naamsverandering plaats. E-markt (inmiddels) wordt nu COOPcompact. De winkel krijgt, zowel van binnen als van buiten, een up-date.

Einde tijdperk

Een kopje koffie van de scheidende ondernemersAl meerdere dagen voor de sluiting kon men waarnemen dat het einde naderde. Bij de ingang lag een felicitatieboek waarin klanten hun gevoelens konden neerschrijven. Plakkaten (o.a. van medewerkers), met ontroerende teksten, verschenen op de ramen. Vrijdag en hedenochtend kon men afscheid nemen van het echtpaar. Iedere klant kreeg koffie+ een soes en een kleine attentie. Toen om 13.00 uur de winkel werd gesloten brak voor het echtpaar een nieuw tijdperk in hun leven aan. “Eindelijk tijd voor zaken waar we in al die jaren niet aan toekwamen”, sprak Ria. Dat ze nog lang mogen genieten van heel veel van die zaken!

Winkel blijft bestaan

De supermarkt blijft behouden voor Donkerbroek. Iets waar we zeer blij mee zijn. De winkel wordt verhuurd aan het echtpaar Willem en Janneke Boonstra, nu nog woonachtig in Sint Nicolaasga. De nieuwe ondernemers openen de winkel weer op woensdag 8 oktober a.s. Wij houden u op de hoogte.

Teksten van medewerkers
 


Tekst en foto’s: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 04 Oktober 2008

terug