Nieuws - Lyanne Friso wint Stimuleringsprijs

Lyanne ontvangt de StimuleringsprijsOnze dorpsgenote Lyanne Friso ontving op woensdag 5 november 2008 de Stimuleringsprijs Christelijk Onderwijs. De Besturenraad en de UnieNzv houden deze prijs in stand. Friso, afgestudeerd aan de pabo van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden, won de prijs met haar afstudeeropdracht 'Een symbolisch koninkrijk'. Die bestaat uit een lessenserie waarin een symbolische lezing van verhalen uit het Bijbelboek Samuël centraal staat.

Theologe en NCRV-presentatrice Jacobine Geel reikte de prijs uit. Er is een geldbedrag van € 750 aan verbonden.

Friso's afstudeeropdracht was een van de zes inzendingen voor de Stimuleringsprijs. In haar scriptie stelt ze dat kinderen al vanaf zes jaar in aanraking moeten komen met de symbolische betekenis van Bijbelverhalen. In haar lessenserie voor de middenbouw van de basisschool laat ze aan de hand van het Bijbelboek Samuël zien hoe dat in de praktijk kan.

Durf

De jury prijst Friso's "durf in eigen positiebepaling". Haar pedagogische, didactische en theologische verantwoording heeft indruk gemaakt. De afstudeeropdracht kan volgens de jury bijdragen aan de ontwikkeling van het vak godsdienstige vorming op de basisschool.

Voor een meer uitgebreid verslag zie de kerkwebsite.

bron: website Besturenraad

Geplaatst op: 06 November 2008

terug