Nieuws - Nachtdravers actief op HD tentfeest 3 juli

Geachte Dorpsgenoten,

Zoals u wellicht hebt gelezen in de dorpskrant Op ‘e Hichte van mei jl. belooft het Tentfeestweekend 2010 op 2 t/m 4 juli een groot spektakel te worden in Donkerbroek. Via deze weg willen wij als Nachtdravers onze activiteiten nogmaals onder de aandacht brengen.

Om zaterdag middag 14:00 uur starten wij als Nachtdravers met een zeskamp op het feesttent terrein aan de Posthuisweg. We hebben gekozen voor een Tobbedans baan, buikschuif baan, survival baan, zak slaan boven zwembad, springslang en het spons spel. Deelname aan de zeskamp is in principe voor alle leeftijden, de deelnemers dienen echter wel in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

Spijkerbroekhangen

Om 18:00 uur zal er worden gestart met het spijkerbroek hangen aan de Fruitier de Talmaweg. Deelname aan dit onderdeel is toegestaan vanaf 8 jaar en wederom is het zwemdiploma verplicht. Iedereen die zich geroepen voelt deel te nemen aan de zeskamp of het spijkerbroekhangen kan zich opgeven zowel als individu of groep door een mail te sturen naar zomernachtdravers@hotmail.com.

Badeendenrace

Om 19:00 uur wordt er gestart met de badeenderace in de Opsterlandse Compagnonsvaart. Vanaf woensdag 2 juni gaan wij als Nachtdravers langs alle deuren van Donkerbroek om loten te verkopen voor dit spektakel. De prijs per lot bedraagt € 1,-. Met dit lot koop je een badeend welke genummerd in de vaart wordt losgelaten. De eenden dobberen vervolgens van de start door natuurlijke en zelf gemaakte stroming naar de finish. Het gaat er uiteindelijk om welke 3 eenden het eerst de finish bereiken. Als het nummer wat op deze eenden staat correspondeert met het nummer wat op uw lot staat bent u 1 van de prijswinnaars. De 3de prijs bedraagt € 50,- , de 2de prijs € 100,- en de 1ste maar liefst € 350,-!!

Feest met MMooZZ

Het is dus zeker de moeite waard om een lot voor deze race aan te schaffen. Nadat de badeendenrace is afgelopen zit het wat betreft ons Nachtdravers-programma er op. Vanaf 22:00 uur kunnen we als dorp gaan genieten van de geweldige top 40 band MMooZZ in de feesttent.

We hopen op veel deelname aan al onze activiteiten, laten we er een gezellige middag/avond van maken. De Nachtdravers hebben er zin in !

In de bovenstaande link staat een flyer waarin het hele programma van het tentfeestweekend 2010 te zien is.

Met vriendelijke groeten,

De Nachtdravers

Geplaatst op: 03 Juni 2010

terug