Nieuws - Sinterklaas op bezoek in Donkerbroek!

Zaterdag 20 november was een belangrijke dag voor Sinterklaas. Het jaarlijkse bezoek aan Donkerbroek stond deze dag op zijn altijd drukke programma... 's Morgens had de Sint zoals gebruikelijk de nodige verkennings-Pieten vooruit gestuurd. Deze Pieten 'controleerden' alvast even de vrolijkheid onder de bewoners van Donkerbroek. De Pieten trokken veel bekijks in de straten van ons dorp en ze lieten zich ook zien met de nodige kunstjes bij een aantal 'middenstanders' en op het sportveld. De verkennings-Pieten hadden al gauw in de gaten dat er louter enthousiaste dorpelingen rondliepen dus konden de ze Sint informeren dat hij maar snel naar Donkerbroek moest komen!

Aan het begin van de middag was het dan zover. Heel Donkerbroek was weer uitgelopen om bij de vaart het water af te turen om daarna te kunnen zingen, 'zie ginds komt de stoomboot...' Alle gezichten waren gericht naar de kant van Wijnjewoude...Echter het duurde maar en het duurde maar... Totdat een aantal kinderen eens de andere kant op keek en zij zagen ineens dat de brug open ging! Kort daarna gingen alle andere 1500 hoofden ook ineens allemaal naar links... Sinterklaas had heel Donkerbroek weer eens 'te pakken'...want hij kwam vanaf de kant van Oosterwolde aanvaren!

Naar het Witte Huis

Na een 'regen van pepernoten' zette de Sint veilig zijn voeten aan wal. De Burgemeester van Donkerbroek heette zoals gebruikelijk de Sint weer van harte welkom. Na wat kinderhanden schudden en de nodige begroetingen stond het paard van Sinterklaas letterlijk 'trappelend' klaar om de Sint naar het Witte Huis te brengen. Toen de oude Sint ietwat moeizaam de onrustige schimmel bestegen had gingen de paardenvoetjes zachtjes richting de brug. De Sint kwam letterlijk 'achter de muziek aan' want hij werd dit jaar vakkundig en ook een beetje 'trappelend' begeleid door drum en showband Concordia uit Zevenhuizen. Ook deze muzikanten zetten hun beste beentje voor! De jeugd van Donkerbroek wees daarna de Sint de weg naar het Witte Huis.

Optredens

In de zaal van het Witte Huis stond Lies Siegersma weer klaar om het jaarlijkse feest in goede banen te leiden. De Sint was blij haar weer op het podium aan te treffen. Toen iedereen binnen was bleek dat de Sint onderweg toch een aantal Pieten was kwijtgeraakt...Van de 12 meegereisde Pieten waren er maar 10 aanwezig hoewel de Pieten zelf wel steeds op het aantal van 12 uitkwamen...Gelukkig bleken alle Pieten uiteindelijk wel aanwezig te zijn. Er werden de nodige liedjes gezongen en Sinterklaas kon weer vele mooie tekeningen en kunstwerken in ontvangst nemen van de vele aanwezige kinderen. Daarna kon de Sint genieten van een spetterend optreden van de Donkerbroekster rappers Lange Frans en Baas B. Deze twee jonge heren rapten 'het dak eraf' met hun geweldige foutloze optreden! Een daverend applaus en een heuse 'boks' van Sinterklaas viel hun ten deel.

Ook verschenen er nog de nodige kleine 'namaak' Pietjes op het toneel die voor Sinterklaas een leuk liedje zongen. Kortom het was een middag vol "Singing with the Sint"... Helaas moest de Sint ook constateren dat de aanwezige ouders/'ouderen' weinig 'zanggeluid' produceerden...Deze 'ouderen' mogen nu een jaar lang trainen om volgend jaar in een kanonvorm ook een Sinterklaaslied ten gehore te brengen...

Na deze mededeling van Sinterklaas zong gelukkig de hele zaal uit volle borst het lied 'daag Sinterklaasje daag'... Nadat de Sint nog had gezegd dat iedereen die avond de schoen mocht zetten zat deze mooie middag voor de Sint en voor de inwoners van Donkerbroek er al weer op. De Sint was daarna al weer snel met de noorderzon vertrokken...

Bij de uitgang kregen alle kinderen nog een lekkere traktatie mee van de Pieten. Daarna konden ze allemaal de conclusie trekken: 'van ons kan de Sint het dak op'...

Zie voor de foto's het fotoboek!

Foto's: Marjan Teijema
Tekst: Han Ausma

Geplaatst op: 23 November 2010

terug