Nieuws - Nachtdravers verrassen ouderen en zieken

Donkerbroek, vrijdag 31 december 2010. Voor de leden van de Oudejaarsploeg ‘De Nachtdravers’ begon deze laatste dag van het jaar al vroeg. Het eerste onderdeel van de bijdrage van de ploeg aan een rustige overgang naar 2011 was (we citeren uit het programmaboekje): ‘ ….. gaan we met z’n allen op pad om de zieken en ouderen blij te maken met een presentje’. Wij volgden hen enige tijd en doen daarvan op deze plaats verslag.

185 personen kregen presentje

Om 09.00 uur zwermden de leden van de ploeg uit in alle windrichtingen. Aan de outfit waren ze te herkennen als ‘Nachtdravers’. Van te voren had men de diverse buurtverenigingen gevraagd opgave te doen van bewoners van 70 jaar en ouder. Ook was het de bedoeling zieken in Donkerbroek en dorpsgenoten die tijdelijk buiten het dorp vertoeven te bezoeken. Op onze vraag hoeveel personen bezocht zijn kregen we als antwoord: ‘Bij 150 adressen hebben we aangebeld en aan 185 personen een presentje uitgereikt’. Dit jaar was dat presentje een placemat (zie foto boven). Voor de statistiek nog: er werden 9 zieke inwoners in het dorp bezocht en iemand die tijdelijk in Sinnehiem vertoeft. En, de oudste inwoner die werd verrast was de 98-jarige heer H. Dam.

Tekst en foto: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 31 December 2010

terug