Nieuws - Vakantiespel Ooststellingwerf geweerd uit unieke locatie

Ongetwijfeld hebt u al iets meegekregen van de perikelen rondom de natura 2000 wetgeving in het Drents-Friese Wold en dan specifiek aangaande de verschoven grens nabij Appelscha, achter de Boerestreek, uitgevoerd door de stuurgroep Ontwikkelagenda Appelscha en omstreken. Bosvak 85 en dagrecreatieterrein de Bongerd vallen nu onder de regelgeving van natura 2000. Omschreven als stiltegebied, toekomstig broedgebied. Oftewel: niet meer toegankelijk.

Genoemd bosvak is de unieke locatie waar al méér dan 25 jaar in de zomer 3 weken vakantiespel wordt gehouden. Vele kinderen uit Donkerbroek en ook vele jong-volwassenen doen al vele jaren met enorm veel plezier en inzet mee aan deze grote zomeractiviteit.

Natuurbeleving voor de jeugd

Een stuk natuurbeleving, spelen en rennen in het bos. “Ver” weg van de dagelijkse snelle buitenwereld. SBB, bij monde van de boswachter op Omrop Fryslân, is genegen een stukje bosgebied dat buiten de natura 2000 grens ligt geschikt te maken voor vakantiespel. Er is voldoende ruimte nodig om, de gemiddeld 150 kinderen en 25 personen leiding per week, grote activiteiten als grote bosspelen (douanespel, totemroof, levend ganzenbord,enz.) te laten plaatsvinden. Dus even een stukje geschikt maken is niet zomaar wat.

Geen eigen plek meer

Het bosgebied wat toegankelijk blijft voor een ieder is dus in de zomermaanden ook het domein van toeristen. Gevolg: welke kinderen horen wel/niet bij vakantiespel. Welke kinderen zijn door de ouders toevertrouwd aan de organisatie van de vakantiespelen Ooststellingwerf ? Als alles door elkaar loopt is dat moeilijk vast te stellen. Hutten bouwen en ‘s nachts onbeheerd laten staan……………De stichting vakantiespelen Ooststellingwerf doet er alles aan, wat in hun vermogen ligt, om de boel op de rit te houden.

Tekst: Jantsje Nijholt / Video: Wiebe de Jong

Geplaatst op: 11 Maart 2011

terug