Nieuws - Goed bezochte inloopmiddag en -avond N381

Afgelopen woensdag 15 juni werd door Provincie en gebiedscommissie N381 het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (P.I.P.) en het visieontwerp van de gebiedscommissie op het Inrichtingsplan gepresenteerd aan de bevolking van Donkerbroek. Er was een groot scherm aanwezig waarop vanuit de lucht de aanpassingen in het landschap zichtbaar werden gemaakt. Ook langs alle wanden grote kaarten met vele details. Op de aanpassingen kan nogmaals worden gereageerd door een zienswijze in te sturen.
 

Aanpassingen Donkerbroek

Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen zijn voor Donkerbroek voorlopig de belangrijkste aanpassingen:

  • de nieuwe N381 wordt verdiept aangelegd ter hoogte van 't West
  • De hoge brug over de Compagnonsfeart blijft
  • de oude N381 wordt grotendeels als rondweg rond het dorp gebruikt, tevens als ontsluiting van het bedrijventerrein
  • Vosseheer, Fruitier de Talmaweg en Posthuisweg worden geen doorgaande route voor autoverkeer, wel voor fietsers
  • er komt een loopbrug over de vaart ter hoogte van de Nijhof
  • de Balkweg wordt onderbroken net voor de benzinepomp en sluit met een bocht in westelijke richting aan op de oude N381
  • er worden enkele nieuwe fiets- en wandelpaden (zgn dorps-ommetjes) aangelegd
  • aanleg trailerhelling voor boten en kano's aan de Vosseheer ter hoogte van de hoge brug
  • aanleg vijverpartij tussen Ontwijk en de Compagnonsfeart

De plannen liggen van 24 mei t/m 4 juli ter inzage. Meer informatie kunt u vinden op de website van het projectbureau N381. In de nieuwsbrief van mei 2011 staat beschreven hoe en voor wanneer u een zienswijze in kunt sturen. Dorpsbelang Donkerbroek zal op haar eerstvolgende vergadering (21 juni a.s) de plannen bespreken en een reactie formuleren.

 

Geplaatst op: 17 Juni 2011

terug