Nieuws - Spectaculaire reddingsactie zwaan

Zaterdagochtend 3 augustus kwam er bij de Vogelwacht van Donkerbroek een melding binnen over een paartje zwanen in de vaart ter hoogte van Sil’s Home waarvan één met zijn snavel verstrikt zat in een vissnoer. Sipke Bergsma, gewaarschuwd door passanten van de Turfroute, trok zich het leed van de zwaan aan en had al de vorige dag de Dierenambulance in Drachten gebeld. Die kwamen ‘s avonds poolshoogte nemen, maar trokken al snel de conclusie dat zij niet over de juiste middelen beschikten om het dier te vangen. Dus keerden zij onverrichterzake huiswaarts met de mededeling dat de brandweer maar een keer moest komen als ze tijd hadden. Sipke liet het er niet bij zitten en schakelde de Vogelwacht in. Na nog een telefoontje met de Dierenambulance was wel duidelijk dat de oplossing niet van die kant te verwachten viel. 

Wat nu? Gelukkig heeft de Vogelwacht de beschikking over een aantal bereidwillige vrijwilligers die na een sms’je spontaan opdraven om de handen uit de mouwen te steken. In dit geval was het Dries van Zanden die de leiding van de reddingsactie op zich nam en zorgde voor een net waarmee de vaart afgesloten kon worden. De familie Mulder die het lijden van de zwaan ook al een paar dagen met lede ogen had aangezien, stelde een bootje met stuurman Johan Mulder beschikbaar. Vervolgens werd het net over de vaart gespannen en kon de reddingsactie beginnen. Voorzichtig voer Johan het bootje naar het zwanenpaar dat zich inmiddels ter hoogte van Ontwijk bevond. Tussen de bedrijven door werd het scheepvaartverkeer in dit deel van de Turfroute stilgelegd. Aan drie passerende plezierjachten werd dringend verzocht even af te meren om de reddingsactie niet te verstoren. Aan dit verzoek werd graag gehoor gegeven.

Het bootje was inmiddels het zwanenpaar gepasseerd en maakte rechtsomkeert om de zwanen voorzichtig richting het gespannen net te drijven. Op aanwijzing van Dries werden de zwanen behendig in het nauw gedreven. Precies op het juiste moment sprong Dries zonder aarzelen en onverschrokken overboord en dook bovenop de geplaagde zwaan: hebbes! Het applaus van de toekijkende bootje-bezitters en andere toeschouwers op de kant was terecht voor deze heldhaftige actie! Zeker als je weet dat de redder in kwestie niet over een zwemdiploma beschikt.

Na inspectie bleek dat de zwaan met zijn tong in het snoer verstrikt zat. Het haakje en de dobber zaten gelukkig aan de buitenkant. Met een schaar kon de zwaan vrij gemakkelijk van zijn last bevrijd worden, een dierenarts hoefde er niet aan te pas te komen. Direct na de operatie werd de zwaan weer vrij gelaten. Even leek het erop dat de reddingsactie toch wel veel van het dier gevraagd had. Enigszins aangeslagen verschool hij zich achter een bootje, maar al vrij snel kwam de kop weer omhoog en zwom hij weer statig door de vaart. Zijn partner was echter na de reddingsactie richting Jansma’s draai gevlucht en maakt nog geen aanstalten om weer terug te komen. ‘s Middags hadden beide zwanen elkaar nog niet terug gevonden en dit zat Corry Mulder toch wel erg dwars. Op nieuw koos Johan Mulder met zijn bootje het ruime sop en na geduldig manoeuvreren lukte het om het zwanenpaar weer te herenigen. Samen dobberen ze nu weer tevreden in de vaart.

Wie zich aangesproken voelt door dit verhaal en Vogelwacht Donkerbroek bij de goede werken wil ondersteunen kan zich aanmelden als lid bij Ingrid de Jong: ingrid-de-jong@hetnet.nl  De contributie bedraagt slechts € 5,- per jaar.

Tekst en foto's: Ingrid de Jong

 

Geplaatst op: 05 Augustus 2013

terug