Nieuws - Lichtjesavond op begraafplaats

Uitvaartvereniging “Draagt Elkanders Lasten” organiseert op de begraafplaats aan de Kerkereed een Lichtjesavond op Allerzielen, zaterdag 2 november a.s. van 19.00 tot 20.00 uur. Allerzielen is bedoeld om herinneringen aan de overledenen levend te houden. Vooral naar het einde van het jaar toe is de behoefte hiertoe vaak extra groot. Er worden grafkaarsen uitgedeeld aan de deelnemers.

Sfeervol verlicht

De begraafplaats aan de Kerkereed zal  in verband hiermee sfeervol verlicht worden met kaarsen en fakkels waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zijn/haar overledenen te herdenken met het plaatsen van een grafkaars bij een graf, de urnenmuur of de speciaal voor deze gelegenheid gecreëerde algemene locatie achter op de begraafplaats.

Woorden en gepaste muziek 

Bij de start zullen enige woorden ter gedenking en bemoediging uitgesproken worden. Tevens zal er gepaste muziek gespeeld worden met medewerking van jeugdkorps Reboelje, de heer Lammert Nuwolt en de heer Wieger Baas. 

Na afloop is er gelegenheid voor het nuttigen van een kop koffie/thee of warme chocolademelk. U bent van harte welkom!

Geplaatst op: 30 Oktober 2013

terug