Nieuws - Voorlichtingsavond haalbaarheid Gemeenschapscentrum

Op dinsdagavond 5 november om 20.00 uur is er in het Dorpshuis "Oan 'e Feart" een voorlichtingsavond over het haalbaarheidsonderzoek van het Gemeenschapscentrum.

Na een klein jaar hier mee bezig geweest te zijn samen met, - de (koepels van de) scholen - de sport - de kerk - het dorpshuis - de handelsvereniging - Rikkingahof en - Scala, nodigt Dorpsbelang Donkerbroek alle dorpsbewoners (ook niet-leden) uit kennis te nemen van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek.

De heer A. Keuning van BCN Drachten, die samen met de hiervoor genoemde partijen het rapport heeft samengesteld, is aanwezig om op hoofdlijnen het rapport toe te lichten en om eventuele vragen te beantwoorden.

Omdat het zowel om de leefbaarheid van geheel Donkerbroek gaat en om uw eigen toekomstige leefbaarheid zou het fijn zijn dat u met velen aanwezig bent.

Het bestuur van Dorpsbelang Donkerbroek   

Geplaatst op: 04 November 2013

terug