Nieuws - Lichtjesavond succesvol verlopen

Afgelopen zaterdag  2 november jl. werd voor het eerst in Donkerbroek een zogenaamde lichtjesavond georganiseerd door de plaatselijke uitvaartvereniging in samenwerking met  de Hervormde Kerk (eigenaar begraafplaats) en Erna Jansen Uitvaartverzorging.  De datum van 2 november was niet willekeurig gekozen. Op deze datum was het namelijk Allerzielen,  van oudsher de datum dat binnen de katholieke kerk de overledenen herdacht worden.  De bedoeling van de lichtjesavond was om alle inwoners van Donkerbroek en omstreken in de gelegenheid te stellen hun overledenen te herdenken en op deze wijze aandacht voor rouwverwerking te vragen.   

Om 19.00 uur verwelkomde het jeugdkorps Reboelje  een 150-tal  bezoekers met gepaste muziek aan het begin van de oprijlaan van de met meer dan 1000 waxinelichtjes verlichte begraafplaats.  Het weer zat erg mee want ondanks de slechte weersverwachtingen was het mooi rustig en droog weer.

Nadat een ieder welkom was geheten kreeg de heer Wieger Baas het woord. De heer Baas gaf in een korte meditatie weer waarom we de overledenen herdenken; iedereen heeft daarbij zijn eigen verhaal  en het ene sterven is het andere sterven niet. Voor de één is het stilstaan bij zijn eigen kwetsbaarheid en voor de ander is bijvoorbeeld het terugdenken aan degene waarmee hij of zij nog niet uitgesproken was en die hij of zij wellicht elke dag nog mist.  Lammert Nuwolt las hierover  vervolgens het gedicht  “Als sterven moet”.  De heer Baas stelde vervolgens dat de band die tijdens het leven ontstaat niet weg is met het sterven en de dood, het is alleen anders dan voorheen en voortlevend in ieders gedachten en zo neem je de doden mee in je gedachten tijdens je verdere leven. De heer Baas zijn woorden werden aangevuld door de gedichten “Sterven” en “Hulpeloos” welke werden voorgedragen door Thekla Baron en Auke Oldersma. Lammert Nuwolt zorgde voor de muzikale inbreng met twee gepaste liederen  te weten  “it Wetter” van Jan Tekstra en “I stil cry” van Ilse de Lange.  

De heer Baas sloot af refererend naar de locatie die was ingericht als een verlicht hart. Hij stelde dat een hart van licht alle overledenen omsluit, dat je in het licht van de liefde niet dood bent en in de warmte van de liefde niet alleen bent.  Eenzaamheid wordt doorbroken omdat je gezamenlijk een lichtje plaatst en tezamen als het ware een groot verlicht hart van liefde vormt dat mogelijk troost en warmte geeft bij het gemis.

Hierna werden brandende grafkaarsen aan de  bezoekers uitgedeeld  en door hen naar de graven gebracht. Tevens was er dus de locatie ingericht in de vorm van een verlicht hart  waarin mensen die op de begraafplaats geen overledenen hebben liggen toch een kaars konden plaatsen.
Dit gaf een indrukwekkend beeld, al die witte en rode kaarsjes die de begraafplaats deden oplichten.

Na het plaatsen van de kaarsen was er nog gelegenheid  voor een kop koffie of warme chocolademelk met een plak cake en werd er nog even nabesproken over deze geslaagde bijeenkomst, welke wellicht voor herhaling vatbaar is.

Het bestuur  wenst tevens de sponsoren van deze avond te bedanken dat wil zeggen Stichting Ontwijk , het Monuta Charity Fund , Huurploeg en de beide kerken in Donkerbroek. Dankzij hun bijdrage werd deze bijeenkomst mede mogelijk gemaakt. 

 

Geplaatst op: 06 November 2013

terug