Nieuws - Glasvezel buitengebied Donkerbroek?

Een groep inwoners zet zich in voor de aanleg van glasvezel in Hoornsterzwaag-Donkerbroek. In dit gebied ontbreekt een coaxkabel, waardoor internet alleen via de koperen lijn/telefoonlijn mogelijk is. Er is inmiddels een projectteam gevormd om het traject te begeleiden. Om mensen enthousiast te maken en hun vragen te beantwoorden is een eigen website gelanceerd. Voor de sociale media gebruikers wordt Facebook ingezet.

Het projectgebied

In de afgelopen weken is het projectgebied bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de natuurlijke grenzen van het gebied, zoals gemeente- en dorpsgrenzen, en het gebied waar al een coaxkabel in de grond ligt. Het uiteindelijke gebied loopt van de school Op ‘e Grins in Hoornsterzwaag tot de stoplichten van Donkerbroek, en van de noordgrens van de gemeente Heerenveen tot de zuidgrens. Binnen dit projectgebied liggen ongeveer 500 adressen. Hiervan heeft, op dit moment, zo’n 30% aangegeven - vrijblijvend - geïnteresseerd te zijn. Om het project door te laten gaan, moet dit minimaal 70% worden. De komende weken wordt daarom gestart met een huis-aan-huisactie, waarbij betrokken buurtbewoners bij hun buren langsgaan om de voordelen van glasvezel onder de aandacht te brengen. 

Digitale kanalen

Op www.glasvezelindeoosthoek.nl kunnen mensen meer informatie vinden. Voor Facebook-gebruikers wordt facebook.com/glasvezelindeoosthoek ingezet om belangstellenden op de hoogte te houden van de voortgang. 

Vele voordelen

Een glasvezelverbinding biedt veel voordelen. Zo is voor het delen van bestanden, thuiswerken en modern onderwijs een goede verbinding nodig. Mensen kunnen langer thuis blijven wonen, omdat zorgverleners steeds vaker op 
afstand mee kunnen kijken. Bedrijven merken ook dat voor beveiliging en het doorgeven van data een stabiele en snelle internetverbinding essentieel is. De telefoonlijn, die nu vaak voor de internetverbinding wordt gebruikt, zal in de toekomst niet meer geschikt zijn

Eerdere mijlpalen

Op maandag 26 mei 2014 groef gedeputeerde Sietske Poepjes het begin van een sleuf voor de aanleg van glasvezel. Door de aanleg van een glasvezelbuis van TenneT is een mogelijkheid ontstaan om in Hoornsterzwaag en omgeving sneller internet te krijgen. In een deel van het gebied ligt hierdoor al een buis om later glasvezel door te trekken.

Geplaatst op: 04 Oktober 2014

terug