Nieuws - Bert Dopstra neemt afscheid van ’t Startblok

Na bijna 40 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, neemt Bert Dopstra  per 1 december 2014 afscheid van zijn loopbaan als onderwijzer en directeur. 

Onlangs heeft Bert besloten dat het na 8 jaren in Zwaagwesteinde en 29 jaren in Donkerbroek genoeg is geweest. Stoppen met het onderwijs en dat betekent automatisch dat er meer tijd komt voor zijn grote passie, de muziek. Natuurlijk willen wij zijn besluit  niet onopgemerkt voorbij laten gaan en alvorens Bert zich op zijn grote hobby kan storten willen wij natuurlijk uitgebreid afscheid nemen van hem en zijn vrouw Corrie. Deze afscheidsreceptie vindt plaats op vrijdag 28 november 2014 op 't Startblok te Donkerbroek van 15.30 tot 17.00 uur.

U bent daarbij van harte welkom.

Zwaagwesteinde eerste school

Geboren op 31 maart 1953 in Vlagtwedde, behaalde hij op 30 mei 1975 zijn diploma "volledig bevoegd onderwijzer" aan de Rijks Pedagogische Academie te Drachten. Dit diploma resulteerde vervolgens in een benoeming als groepsleerkracht aan de openbare lagere school “Op ‘e Hichte” te Zwaagwesteinde. Aanvankelijk in de groepen 5 en 6, maar later werd dat de bovenbouw te weten de groepen 7 en 8. Toch wist Bert toen al wel dat groepsleerkracht niet zijn eindstation zou zijn en dus volgde hij diverse scholingscursussen. De applicatiecursus Fries ( 1978), de opleiding tot Schoolleider (1981) en de Akte Pedagogiek (1984).

Naar Donkerbroek

In 1985 ontstond er in Donkerbroek een vacature voor de functie van directeur aan de openbare basisschool. Zowel het toenmalige hoofd van de lagere school (meester Kip) als de toenmalige hoofdleidster van de kleuterschool (juf Willy) ambieerden de nieuwe functie niet en dus werd de taak tijdelijk waargenomen door juf Tineke Nicolai. Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf plaatsten vervolgens een advertentie waarin kandidaten werden opgeroepen om te solliciteren naar de functie van "directeur (m/v) van de openbare basisschool in Donkerbroek". Er meldden zich 25 belangstellenden en uiteindelijk werd Albertus Dopstra uit Zwaagwesteinde per 1 augustus 1985 benoemd.

150 jarig bestaan school

Al spoedig kon Donkerbroek uitgebreid kennis maken met de "nieuwe" directeur want in juni 1986 werd gevierd dat het openbaar onderwijs in Donkerbroek 150 jaar bestond. Een speciaal benoemde commissie organiseerde een groot feest, compleet met reünie, waarin Bert in een bomvolle feesttent  de bezoekers toesprak  over de rol van het openbaar onderwijs gedurende de afgelopen jaren, maar ook over het belang van openbaar onderwijs richting de toekomst.

Een nieuwe school: OBS 't Startblok

Al snel volgde een nieuwe uitdaging voor de nieuw benoemde directeur, want de gemeente Ooststellingwerf was eindelijk tot het inzicht gekomen dat de "oude houten noodschool" aan de Herenweg na tientallen jaren van gebruik toe was aan vervanging. En dus verrees er op het gymveldje achter het gymnastieklokaal een prachtig nieuw gebouw dat op 22 februari 1989 door de toenmalige wethouder van onderwijs dhr. Jaap Hankel werd geopend. Vanaf dat moment werd de naam van de school dan ook officieel OBS 't Startblok.

Minder tijd voor lesgeven

Tussen al deze zaken door stond Bert natuurlijk ook nog gewoon voor de klas. Het ging daarbij vooral om groep 5/6. Dat veranderde echter wel in de loop der jaren en het directeur zijn nam steeds meer tijd in beslag. Zozeer zelfs dat er in de laatste jaren nog nauwelijks tijd was voor lesgevende taken. Een groot deel van de tijd werd besteed aan gesprekken met eerst de gemeente, later werd dat Triënte en momenteel de stichting Comperio. En nu wordt het tijd voor nieuwe uitdagingen. Meer tijd voor zijn passie: de muziek, en wie weet in welke besturen of commissies we Bert in Donkerbroek in de toekomst zullen tegenkomen....

Geplaatst op: 17 November 2014

terug