Nieuws - De Bazuin meets Africa

Zat u op 14 maart niet in de Sintrumtsjerke, dan heeft u iets gemist! De Bazuin gaf haar jaarlijkse concert met als thema "De Bazuin meets Africa". Lammert Nuwolt praatte alles op een voortreffelijke wijze aan elkaar deze avond. Onder de bezielende leiding van Gatse Hylkema begon men met de prachtige concertmars Barnard Castle gevolgd door een koraal van het Leger des Heils. De Friese componist Jan de Haan ontbrak uiteraard niet. We hoorden het concertwerk Chorale Variations. Willem Hoekstra en de Es bas (of eigenlijk de Es bas en Willem) speelden solo in The Lady Caliph. Het publiek waardeerde zijn solo met een groot applaus. Tot slot volgde nog het ritmische African Symphony waarbij de slagwerkers zich konden uitleven

 

Martje van der Wel

Voorzitter Gerrit Oldersma memoreerde het overlijden van Martje van der Wel afgelopen jaar.
Martje was erelid van de Bazuin.

Huldiging

Er werden vervolgens drie leden van De Bazuin als erelid benoemd, te weten Jan Nuwolt, Tjeerd Oldersma en Sipke Bijzitter (Sipke was helaas niet aanwezig deze avond). Jan en Tjeerd kregen nog een jubileuminsigne en een oorkonde in verband met hun resp. 60- en 50-jarig lidmaatschap. Hulde!!

Reboelje

Jeugdkorps Reboelje bestaat momenteel uit 12 leden. Zij repeteren met veel plezier iedere maandagavond van kwart voor 7 tot half 8. Het schijnt dat de leden regelmatig bij "Stap es in" patat eten. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom. Onder leiding van Willem Hoekstra begon Reboelje met Zimbabwe; als tweede werkje Peche Melba met als soliste Marga Vogelzang. Auke Oldersma, Jort Cazemier en Tyme Visser kwamen als drie dieren binnen (gevolgd door een jachtopziener) en speelden met grappige fel gekleurde buizen (Boomwhackers). Tot slot werden we helemaal blij met het nummer Happy van Skateboard P. Het publiek liet door middel van een geweldig applaus blijken dat ze het optreden van deze jeugdleden fantastisch vonden.

Tweede helft

Na de pauze verschenen de Bazuinleden in vrolijke kledij, typisch Afrikaans. Veel vrouwen hadden verdacht veel belangstelling voor de blote benen van Gatse terwijl ze hun aandacht hadden moeten richten op African Connection. De bijbelkenners konden zich uitleven in The Prince of Egypt (over Mozes die het volk begeleidde uit Egypte). Daarna belandde De Bazuin in een operasfeer en speelde de Suite Porgy and Bess. WAKA WAKA; dit nummer is de officiële tune van het wereldkampioenschap voetbal 2010 in Zuid-Afrika. Een vrolijk liedje, maar een buikdanseres hebben we helaas niet gezien (misschien later op de bar?). We mochten hierna nog diverse swingende nummers horen (voor de insiders: A Swinging Safari; African Funk en Kongolela). Na afloop werden alle muzikanten getrakteerd op een langdurig applaus. Diverse mensen werden bedankt met een bloemetje. De thuisblijvers hebben (voor hen helaas) ongelijk gekregen.

Meer foto's van dit optreden kunt u HIER bewonderen...

Tekst en foto's: Simon Friso

Geplaatst op: 20 Maart 2015

terug