Nieuws - Snertstichting ontvangt cheque van Rabobank

Woensdagmiddag mocht een afvaardiging van de Stichting Snertacties Donkerbroek-Haule uit handen van mevrouw K. Balk, namens het Coöperatiefonds van de Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, een cheque ter waarde van € 3.100,- ontvangen. Dit bedrag is bestemd voor het vervangen van de kapotte gasbrander, die de stoomketel op stoom brengt. Op de foto v.l.n.r. Tj. Oldersma, K. Balk en Tj. Teijema.

Geplaatst op: 10 April 2015

terug