Nieuws - Lichtjesvond kent zeer goede opkomst

Zaterdag 31 oktober jl. werd op de begraafplaats voor derde maal een lichtjesavond georganiseerd. De omstandigheden waren ook dit jaar weer prima. De begraafplaats was in glaspotten verlicht met een 600-tal waxinelichtjes en tuinfakkels. Doordat het weer prima meewerkte gaf dit een speciale intieme sfeer. Waarschijnlijk mede door de brede bekendmaking in de lokale media was de opkomst zeer goed. Geschat werd dat er meer dan 200 bezoekers waren. 

Het thema van de Lichtjesavond  was dit jaar ‘Mienskip’ oftewel Fries voor gemeenschap. Mienskip kreeg in de lichtjesavond gestalte door de samenwerking van de uitvaartvereniging met Protestantse kerk Donkerbroek-Haule als eigenaar van de begraafplaats en Erna Jansen Uitvaartverzorging.  Alle drie partijen zijn betrokken bij het overgrote deel van de uitvaarten in Donkerbroek. Naast gedenken is de inzet van de lichtjesavond om het thema rouwverwerking dichter bij de mensen te brengen.  

In zijn welkomstwoord stelde bestuursvoorzitter Bert Rekker dat we op allerlei manieren met elkaar te maken hebben in ons dorp en omgeving en zo gezamenlijk een gemeenschap vormen. Dit geldt ook bij het  overlijden van een naaste dierbare. Dan is het fijn dat de nabestaanden tijdens rouw en verdriet een luisterend oor hebben bij iemand uit hun naaste omgeving. Hij gaf aan dat de lichtjesavond is bedoeld voor een stukje bezinning maar vooral ook het gedenken van degenen die ons in de loop der jaren zijn ontvallen.   

Speciale gasten tijdens de lichtjesavond waren Lyanne Poelman, Gurbe Douwstra en Milko Pattipawaej. Lyanne speelde aan het begin en tijdens het uitdelen van de grafkaarsen een aantal liederen op haar dwarsfluit. Gurbe Douwstra zong in het Fries de twee toepasselijke liederen ‘As it myn tiid is’ en ‘Foar ivich farwol’.     

Milko Pattipawaej vertelde ons op boeiende wijze over de gebruiken in de Molukse ‘mienskip’ rond overlijden en begraven. Milko zijn ouders waren in 1949 naar Nederland gekomen als gevolg van de Indonesische vrijheidsstrijd. Zelf was hij geboren in Nederland in voormalig kamp Westerbork. De Molukse ‘mienskip’ is een hechte gemeenschap. De gebruiken van de Molukse cultuur worden sterk in ere gehouden. Verdriet is van alle culturen maar opvallend is dat Molukkers hier veel aandacht aan besteden en familiebanden zeer sterk zijn. Omdat de graven als een huis van de overledene worden gezien  worden deze altijd heel goed verzorgd en onderhouden door de Molukse gemeenschap. Milko had traditionele “Spekkoek” meegebracht voor iedereen, wat na afloop bij de koffie genuttigd werd.

Tot slot las ds. Wieger Baas een gedicht voor van Marinus v.d. Berg. Kern van het gedicht was dat wanneer wij als mensen in onze omgeving naar elkaar omzien en niet ieder voor zich leeft, wij dan de dag van morgen met verwachting en hoop tegemoet kunnen zien. Tevens gaf hij een toelichting op de betekenis van het Joodse gebruik om kiezelstenen bij een graf te plaatsen. De Jood zegt dat de steen op je graf toont dat je nog niet vergeten bent maar in ons hart en onze herinnering nog steeds zo warm dichtbij. Bij een bezoek aan de begraafplaats herinnert elke steen hieraan: “je bent nog niet vergeten. je bent nog niet echt dood. Want echt dood ben je pas als 
iedereen je is vergeten”. 

Na het tweede lied van Gurbe Douwstra werden grafkaarsen en steentjes uitgedeeld aan de aanwezigen. Deze werden naar het graf of urn van een overleden dierbare gebracht. Vele graven waren voorzien van grafkaarsen, wat een bijzondere en intieme sfeer aan de begraafplaats gaf  in combinatie met de vele mensen die aanwezig waren. Voor bezoekers die geen overleden dierbaren op de begraafplaats hadden liggen was er een speciale plek in de vorm van een hart gemaakt waar kaarsen en steentjes konden worden geplaatst. Ook dit was een indrukwekkend gezicht.

Na terugkeer was er gelegenheid tot even napraten onder het genot van een warme kop koffie of chocolademelk met “spekkoek”. Hier werd dit jaar veelvuldig gebruik van gemaakt. 

De uitvaartvereniging ziet  terug op een bijzonder geslaagde lichtjesavond en wil iedereen die heeft meegewerkt of gesponsord hiervoor bedanken.

Zie ook de FOTO'S (door Simon Friso)

Geplaatst op: 02 November 2015

terug