Nieuws - Extreme ironing: Friezen beklimme berch Olympus

Mei in strykplanke en strykizer op 'en paad om de berch Olympus, mear as 2700 m heech, yn Grikelân te beklimmen: dat is Extreme Ironing. Friezen Simon Friso (Donkerbroek) en Francis Koolstra (Frjentsjer) gongen de útdaging oan en claimden de berch foar Fryslân. Dêr wolle wy fansels mear oer witte. Sjuch en hear it ferslach fan Omrop Fryslân....

Geplaatst op: 18 Juli 2018

terug