Nieuws - Ledenvergadering IJsclub Donkerbroek op 9 november

Vrijdagavond 9 november houdt de IJsclub hun jaarlijkse ledenvergadering. Om 20:00 uur zijn alle leden van harte welkom in Café Donkerbroek. De huidige stand van zaken zal dan uit de doeken worden gedaan en het voltallige bestuur zal zich voorstellen. Met de komst van Herbert Daling, Jan de Boer, Theo Minkes en Aukje van der Weij hebben oudgedienden Pietsje Dijkstra, Hans Menger en Ivar Anbergen een enthousiast bestuur bij elkaar gekregen. In maart 2018 hebben zij zich direct waar mogen maken tijdens een heerlijke ijsperiode waarin volop geschaatst kon worden. Ook is de samenwerking met de Nachtdravers geïntensiveerd waardoor er een aantal gezamenlijke projecten op poten kon worden gezet, zoals de snertactie en het aanpassen van het ijsbaanhokje. Voor alle nieuwtjes nodigt het bestuur u graag uit voor de ledenvergadering, graag tot 9 november!

Geplaatst op: 23 Oktober 2018

terug