Nieuws - Griep- en pneumokkokkenvaccinatie 2021

Op maandag 1 november 2021 organiseert huisartsenpraktijk Donkerbroek de jaarlijkse griepcampagne in Pro Rege (Herenweg 72a, Donkerbroek). Als u recht heeft op een gratis griepvaccinatie, dan heeft u de uitnodiging inmiddels ontvangen per post. In verband met het coronavirus hebben we ook dit jaar de vaccinaties opgesplitst in tijdvakken van een uur. Op uw uitnodiging staat aangegeven in welk tijdvak u welkom bent voor de griepvaccinatie en/of pneumokokkenvaccinatie.  Wij verzoeken u dringend om u aan dit tijdvak te houden, anders kunnen wij de veiligheid rondom het coronavirus niet waarborgen. Mensen die geboren zijn tussen 1 januari 1948 en 31 december 1952 krijgen ook een uitnodiging voor de pneumokokken vaccinatie.


Doelgroepen
Dit jaar komen er extra doelgroepen in aanmerking voor een gratis griepprik. Deze doelgroepen zijn:

  • Zwangere vrouwen die tussen 1 oktober en 1 december 22 weken of langer zwanger zijn (dus uiterlijk 23 februari zijn uitgerekend)
  • Mensen die longschade hebben doordat ze in het ziekenhuis aan de beademing hebben gelegen vanwege COVID-19.
  • Mensen met een spierziekte, of een andere ziekte(n) aan het zenuwstelsel zoals Parkinson of ALS, mensen met een doorgemaakt hersenbloeding of infarct, mensen met epilepsie of kinderen met psychomotore aandoeningen.
  • Mensen met morbide obesitas: Mensen met een BMI van meer dan 40.
  • Mensen waarbij dementie is vastgesteld.
  • Mensen met een geïmplanteerd gehoorapparaat. 
  • Mensen met een verstandelijke beperking die niet in een instelling wonen.

Krijgt u geen uitnodiging om de griepprik te halen en valt u in één of meerdere doelgroepen die hierboven staan vermeld en wilt u de griepprik wel ontvangen? Neem dan zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor 1 november contact op met uw huisarts. 

Voor meer informatie over deze extra doelgroepen vindt u op www.rivm.nl/extra-groepen-griepprik 
 

Geplaatst op: 21 Oktober 2021

terug