Nieuws - Bericht vanuit Huisartsenpraktijk & Apotheek Donkerbroek

Zoals u waarschijnlijk weet, is Huisartsenpraktijk & Apotheek Donkerbroek kortgeleden overgegaan op een nieuw computersysteem. Hierbij hoort ook een nieuw patiëntenportaal: MijnGezondheidNet. Dit vervangt de oude 'Uw Zorg Online' patiëntenomgeving.

In verband met telefonische drukte zouden wij het erg op prijs stellen als u uw herhaalmedicatie online wilt bestellen. Daarom nodigen wij u van harte uit om uw account te activeren in het nieuwe patiënten portaal MijnGezondheid.net. In dit portaal kunt u zelf online uw medicatie herhalen, een afspraak maken voor een bezoek aan de huisarts, vragen stellen aan uw zorgverlener via een e-consult, en gedeelde labuitslagen bekijken. Ook kunt u uw medisch dossier opvragen en vervolgens inzien wanneer wij dit hebben vrijgegeven. Er zal vanuit de huisartsenpraktijk ook gecommuniceerd worden via mijngezondheidnet ter vervanging van de mail bijvoorbeeld als u gebruik maakt van onze herhaalservice voor de medicatie. 

Hoe kunt u uw account op MijnGezondheid.net activeren?

Patiënten van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan bij Huisartsenpraktijk & Apotheek Donkerbroek kunnen hun account activeren. Ga naar www.mijngezondheid.net. Vervolgens klikt u op de grote knop inloggen op de hoofdpagina en logt u in. Zodra u voor de eerste keer op het portaal van www.mijngezondheid.net inlogt, ondertekent u het contract met uw zorgverlener digitaal. Dankzij deze akkoordverklaring bent u ervan verzekerd dat de uitwisseling van uw gegevens met de
praktijk goed en betrouwbaar is geregeld.

Hoe kunt u de app MedGemak activeren?

Naast het portaal kunt u ook de app MedGemak gebruiken. Deze app heeft vrijwel dezelfde functionaliteiten als het portaal, zoals bijvoorbeeld het online bestellen van medicatie. Alleen uw labuitslagen en het medisch dossier kunnen enkel worden geopend in het portaal. Om in te loggen in de app kunt u gebruik maken van een 5-cijferige, zelfgekozen pincode. U kunt de app downloaden op uw toestel in de App Store of Google Play store.

Heeft u vragen?

Neem een kijkje op de ondersteuningspagina op www.mijngezondheid.net.

Geplaatst op: 14 December 2022

terug