Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

November 2019

Dag Activiteit(en)

1

Snertactie (Korfbalvereniging VZK)

2

19.00 uur Algemene Begraafplaats Herenweg: Lichtjesavond

7

19.30 uur Dorpshuis Makkinga: Uitleg deelname Postcodeproject Regio Makkinga

8

20.00 uur Café Donkerbroek: Algemene ledenvergadering IJsclub Donkerbroek

18.00 uur Pepermuntactie Jeugdwerk PKN Donkerbroek-Haule

13

20.15 uur Sportkantine "De Tobbe" sportpark Ontwijk: Jaarlijkse ledenvergadering afdeling korfbal sv Donkerbroek

23

Snertactie (Muziekvereniging Excelsior)

10:00-11:00 Café Donkerbroek: Knutselen voor kinderen tot 10 jaar

13:30 Intocht Sinterklaas bij Café Donkerbroek

24

Uiterste inleverdatum kopij Dorpskrant Op 'e Hichte

28

14.30-16.00 uur Pro Rege: inloopmiddag Diaconie/Zonnebloem - muzikale middag

29

Verschijningsdatum Dorpskrant Op 'e Hichte

30

22.00 uur Café Donkerbroek: Orange River. Entree € 5,00

< Oktober - November - December >