Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

September 2019

Dag Activiteit(en)

1

13.30 uur Actief Donkerbroek: Familie fietstocht (start bij Café Donkerbroek)

Uiterste aanmeld datum Garage Sale Donkerbroek

2

Aanmelding projecten "Het Fonds 2019" mogelijk t/m 20 september

14

Garage Sale Donkerbroek

22

Uiterste inleverdatum kopij Dorpskrant Op 'e Hichte

26

14.30-16.00 uur Pro Rege: inloopmiddag Diaconie/Zonnebloem - spelletjes

27

Verschijningsdatum Dorpskrant Op 'e Hichte

< Augustus - September - Oktober >