Welkom op de Dorpswebsite van Donkerbroek!

Opgeven voor Garage Sale Donkerbroek kan nog

Wil je meedoen met de Garage sale op zaterdag 11 mei, meld je via Facebook dan aan of stuur een mail naar: garagesaledonkerbroek@gmail.com. Vermeldt in je bericht je straatnaam en huisnummer.

Buitenspeeldag Donkerbroek in juni

Op maandagmiddag 3 juni 2019 staat voor Donkerbroek voor de 3e keer de buitenspeeldag op de agenda. Ongedwongen met elkaar spelen en ontdekken. Glijden, schommelen, scheppen, schminken, stoepkrijten, skippyballen, touwtrekken, timmeren en nog een paar verrassingen zijn in de maak. Begin februari van dit jaar geschreven naar 2 grote/ belangrijke sponsors namelijk HD Tentfeest die inmiddels al een mooi bedrag heeft overgemaakt en Dorpsbelang Donkerbroek heeft toegezegd een bedrag te geven.

lees verder...

Burgemeester opent Landgoed "De Cuynder"

Zaterdag 13 april om even na half twaalf verrichtte burgemeester Sietse Dijkstra van Donkerbroek de officiële opening van Landgoed "De Cuynder". Onder flinke belangstelling trok onze burgervader een doek van een paaltje met daarop een bord "Opengesteld Particulier Eigendom. Vrij wandelen op wegen en paden. Toegang van zonsopgang tot zonsondergang", ten teken dat landgoed "De Cuynder" vanaf dat moment opengesteld is voor alle publiek. "En wil men ook na zonsondergang nog willen blijven dan is er vast nog wel plek op de mini-camping op het landgoed" volgens Marike de Wolf. Samen met haar man Leo runt ze het landgoed dat verschillende onderdelen kent.

lees verder...

Dorpskrant maart 2019

Klik HIER om de Dorpskrant van maart 2019 in pdf te openen.

Koper meldt zich voor Laurenstsjerke

Zoals u in de Nieuwe Ooststellingwerver heeft kunnen lezen heeft zich een potentiële koper gemeld voor de Laurenstsjerke in Donkerbroek. De PKN-gemeente Donkerbroek-Haule heeft haar leden per brief op de hoogte gebracht van de interesse, en tegelijk uitgenodigd voor een Gemeenteavond, die op 29 maart j.l. heeft plaatsgevonden. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de kerk benadrukt met klem dat er nog geen enkele beslissing is gevallen over de verkoop van de kerk. Er is belangstelling voor de kerk, maar het proces dat moet resulteren in een beslissing over een eventuele verkoop staat nog in de kinderschoenen. De belangstelling voor de kerk kwam voor de PKN gemeente als een donderslag bij heldere hemel. De potentiele koper heeft nog geen bod uitgebracht.

lees verder...

EK limiet voor combiteam SV Donkerbroek/Acro Academy

Prachtige resultaten voor topsportstichting Acro Academy Noord Nederland. Op de eerste landelijke plaatsingswedstrijden voor het NK Acrogym dit weekend stonden alle deelnemende teams op het podium. Ties Oosterhof uit Donkerbroek wist met zijn partner Rebecca Groote met een persoonlijke recordscore het goud te grijpen in de categorie Pupillen en zich rechtstreeks te plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen. Voor Tess Offringa, die met haar partner Marten Lin Visser een combinatieteam SV Donkerbroek met Acro Academy vormt, was de wedstrijd extra bijzonder. Deze wedstrijd was voor haar ook een kwalificatiemoment voor de Europese Kampioenschappen en zij wisten hier meteen de hoge limiet binnen te slepen. Voor deelname aan de EK moeten teams een laag én een hoog limiet behalen. De Nederlandse kampioenschappen zijn al in juni. De Europese Kampioenschappen worden in oktober en november gehouden in Holon, Israël.

Nieuws van de Zonnebloem

De Zonnebloem bestaat dit jaar 70 jaar. Al die tijd staan er steeds vrijwilligers klaar om mensen met een beperking een fijne tijd te bezorgen. Wat zou het mooi zijn om dit jubileumjaar een record aantal loten te verkopen en zo geld in de kas te ontvangen voor nieuwe activiteiten. De lotenverkoop van de Zonnebloem start op 11 april en vanaf deze datum komen de vrijwilligers in Haulerwijk, Haule, Waskemeer en Donkerbroek bij u aan de deur. Helpt u ons mee om het doel te bereiken door de loten te kopen? We rekenen op u!

Anne van der Helm neemt afscheid van Documentatiecentrum

Afgelopen vrijdag werd onze dorpshistoricus Anne van der Helm verrast met een afscheidsreceptie in het Dorpshuis. Per 1 april stopt Anne definitief met zijn werk als beheerder van het Documentatiecentrum van Donkerbroek. Gelukkig is er een opvolger gevonden in de persoon van Kasper Holwerda. Anne is ook een aantal jaren lid geweest van de redactie van de dorpssite en op onze dorpssite staan verscheidene stukken van zijn hand. Onder andere "Uit ons verleden" , de geschiedenis van Donkerbroek en het Documentatiecentrum. Ook de redactie van de dorpssite dankt Anne voor zijn inzet en bijdragen door de jaren heen. HIER kunt u het integrale verslag van de Nieuwe Ooststellingwerver (van Cindy Grootenhuis) downloaden of inzien. De foto is gemaakt door Rens Hooyenga.

Dorpsbelang: er kan weer subsidie aangevraagd worden!

Om initiatieven voor deelnemers van jong tot oud, op het gebied van leefbaarheid, welzijn, sport, spel etc., mogelijk te maken en te stimuleren ontvangt Dorpsbelang Donkerbroek jaarlijks van de gemeente een bedrag van ca. €. 4.300,-. Plaatselijke verenigingen, stichtingen en/of initiatiefgroepen die dit jaar nog activiteiten gaan organiseren kunnen dit kenbaar maken bij Dorpsbelang via dorpsbelang@donkerbroek.nl. Er wordt dan een aanvraagformulier verstuurd waarmee de subsidie officieel aangevraagd kan worden. Deze is hieronder ook te downloaden en kan ingevuld worden ingeleverd bij het secretariaat: Marij Goote Capel, Bovenweg 6.

Aanvraagformulier subsidiëring leefbaarheidsactiviteiten

Dorpsbelang: actie ledenwerving Dorpsbelang

Na het opschonen van het ledenbestand afgelopen jaar zijn er nog 472 mensen lid van Dorpsbelang Donkerbroek. Het bestuur van Dorpsbelang Donkerbroek zet zich in voor alle zaken die te maken hebben met de leefbaarheid in en rond Donkerbroek, belangenbehartiging bij de gemeente, fondsen beheer voor bijv. activiteiten die georganiseerd worden, etc. Inmiddels bestaat het bestuur uit 9 enthousiaste bestuursleden, waarmee het voltallig is. Met een inwoner aantal van ruim 1850, kan gesteld worden dat het leden aantal van Dorpsbelang nog wel wat omhoog kan, wat het bestuur heeft doen besluiten om actief hiermee aan de slag te gaan. Om de leefbaarheid in Donkerbroek ook in de toekomst te behouden en ter voorkoming van een contributieverhoging in 2020, vindt het bestuur het belangrijk dat meer Donkerbroekers zich aan Dorpsbelang verbinden. De jaarlijkse contributie hiervoor bedraagt € 5,- p.p. Opgeven gaat eenvoudig via het downloaden, afdrukken en invullen van het machtigingsformulier hieronder (kan retour via mail of de genoemde adressen). Meer info is te verkrijgen via dorpsbelang@donkerbroek.nl

Formulier lidmaatschap Dorpsbelang Donkerbroek

Quiz avond in Restaurant 't Witte Huis

Op vrijdag 12 april a.s. is er een gezellige quizavond voor teams van 3 personen in Restaurant 't Witte Huis. Opgeven voor 1 april. Kosten € 15,00 per team. 

Dorpsbelang: Nieuwsbrief ontwikkeling DoarpsSintrum

In het afgelopen jaar is er, na de bestuurswisseling binnen Dorpsbelang Donkerbroek, rondom de ontwikkeling van het DoarpsSintrum veel gebeurd. In een nieuwsbrief zet Dorpsbelang alles nog even op een rij.

Nieuwsbrief ontwikkeling DoarpsSintrum nr. 1

Gezamenlijk concert NN Jagerskoor en Looft de Heer

Vrijdag 22 maart was het zover! Na weken van oefenen gaven Het Noord Nederlands Jagerskoor “Prins Hendrik” o.l.v Feike van Tuinen en Christelijk gemengd zangkoor “Looft den Heer” o.l.v. van Annemarie Bax, gezamenlijk een concert in de Sintrum Tsjerke van Donkerbroek. Toen ik tegen 19.30 binnenliep zaten er al heel wat mensen in de kerk. Het Jagerskoor startte met enkele afwisselende nummers, waaronder een mooie solozang van Jetze de Boer. We konden genieten van rustige liedjes afgewisseld met vrolijke uptempo nummers en dit alles in een goede balans.

lees verder...

Forum van Democratie tweede partij in Donkerbroek

Even na negen uur leegde voorzitter Piet Hein Haveman met burgemeester van Donkerbroek Sietse Dijkstra de stembussen zodat het tellen kon beginnen. De grote zaal van Pro Rege was in tweeën gedeeld: aan de ene kant werden de biljetten van de Provinciale Verkiezingen geteld, en aan de andere kant die van de Waterschapsverkiezingen. Zo rond een uur of half elf was alles geteld en konden de conclusies worden getrokken.

In Donkerbroek is de partij van Thierry Baudet de grote winnaar geworden van de Provinciale Verkiezingen. Het FvD is na het CDA de tweede partij in Donkerbroek en wint vanuit het niets 14% van de kiezers. 

lees verder...

Succesvol WK voor Tristan Bangma met 2 bronzen plakken

Van 14 t/m 17 maart vond het WK Para-Cycling op de baan plaats in eigen land te Apeldoorn. Tristan kwam met zijn piloot Patrick Bos op de tandem uit op 3 onderdelen. Op de kwalificatie 4 km achtervolging was het direct bloedstollend spannend. De 4 snelste koppels reden allen binnen 1 seconde van elkaar. Uiteindelijk kwamen Patrick en Tristan met een nieuw PR 0,4 seconde tekort om te mogen strijden voor het goud. In de kleine finale versloegen ze de regerende Britse Paralympische en wereldkampioenen en tevens wereldrecordhouders Bate en Duggleby en pakten ze een bronzen plak.

lees verder...

Dorpsbelang Donkerbroek hield haar ledenvergadering

Donkerbroek 14 maart 2019. Klokslag 20.00 uur opent voorzitter Tsjeard Jongsma de vergadering. Ongeveer 60 bezoekers worden verwelkomd. De voorzitter gaat verder met de vaststelling van de agenda en een korte terugblik van het afgelopen jaar. Een jaar met onder andere het geslaagde Dorpsfeest, de fusie van de beide scholen, de opgestarte dorpsgesprekken en de realisatie van de Outdoorfitness. Een speciale applaus wordt gevraagd voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het dorp. Dan wordt aan het publiek de gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen aan de politiek. Er is maar één vraag: wat gaat er gebeuren met het toiletgebouwtje van de Turfroute? Tijdens de vergadering komt nog het antwoord: het gebouwtje wordt opgeknapt en zal klaar zijn vóór 15 mei als het nieuwe vaarseizoen weer begint.

lees verder...

Provinciale Verkiezingen 20 maart: uw stem telt!

Woensdag 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. Erg belangrijk omdat de verhoudingen na de Provinciale Statenverkiezingen rechtstreeks invloed hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer. En aangezien de huidige coalitie maar een minimale meerderheid heeft in beide kamers, kan nieuwe wetgeving wel eens lastig worden als de coalitie haar meerderheid verliest in de Eerste Kamer. Maar ja, hoewel de landelijke politiek veel baat heeft bij uw stem, gaat het natuurlijk vooral om wat de partijen in de provincie Fryslân voor u in petto hebben. De huidige coalitie (CDA, VVD, SP en FNP) kan worden afgerekend op hetgeen ze de afgelopen vier jaar voor elkaar hebben gekregen. Door middel van de meestemmeter kunt u op onderdelen zien wat de coalitie op 22 onderdelen heeft beslist. Zijn ze hun verkiezingsbeloften wel nagekomen? Via de Verkiezingskrant en de Stemwijzer kunt u te weten komen wat de plannen zijn voor de komende periode. Stemt u om het huidige kabinet weg te stemmen? Of verdiept u zich toch in de toekomst van onze Provincie? Hoe dan ook: stemmen is belangrijk, want uw stem op 20 maart a.s. telt! 

Avondje Top 2000 hits met De Bazuin en Reboelje

Op zaterdag 16 maart a.s. is er het jaarlijkse concert van de Chr. Brassband De Bazuin en Jeugdkorps Reboelje. Aanvang 20.00 uur.  

Internationaal goud, zilver en brons voor Acro Academy

In Maia, Portugal, werd van 7 tot 10 maart een groot internationaal acrogym toernooi gehouden: de Maia International Acro Cup. Aan het toernooi doen honderden gymnasten uit ruim 20 landen mee. Topsportstichting Acro Academy  Noord Nederland reisde met al haar teams af naar Portugal om zich hier te meten met de internationale wereldtop. En met succes! De 11-jarige Ties Oosterhof uit Donkerbroek kwam met zijn 9-jarige acro-partnertje Rebecca Groote uit in de jongste leeftijdscategorie. Met een fantastische oefening wisten zij in de grote finale van het toernooi de zilveren medaille te bemachtigen. Tess Offringa veroverde met haar partner Marten-Lin Visser met prachtige punten het brons in de leeftijdscategorie 12-18 jaar. Het paar is een combinatieteam Acro Academy / SV Donkerbroek. Fei Oudhof uit Nijeberkoop mocht zelfs de hoogste trede van het erepodium beklimmen door met haar partners Remke en Nanda Huisman in de finale van de senioren met een indrukwekkende oefening de jury te imponeren. 

lees verder...

Actief Donkerbroek: overleven in de gymzaal

Zaterdag 9 maart organiseerde Actief Donkerbroek samen met Scala Buurtsport een lasergame-festijn in de gymzaal van Donkerbroek. Jeugd vanaf groep 4 van de basisschool t/m 16 jaar konden zich onderling uitleven om zoveel mogelijk tegenstanders uit te schakelen met hun lasergun. Telkens twee teams van 6 of 7 deelnemers (het rode en blauwe team) bestreden elkaar met veel enthousiasme. Iedereen had "4 levens" en kon via een knop een time-out nemen van 15 seconden. Was je "af" dan moest je het spel verlaten en plaats nemen op de bank. Na afloop was er voor iedereen nog wat fris en een broodje met knakworst.

lees verder...