Welkom op de Dorpswebsite van Donkerbroek!

Vragen en antwoorden over het Coronavirus

Ook in onze provincie lopen het aantal besmettingen op. De overheid heeft al verschillende maatregelen genomen. Dat merken we ook in ons dorp. Het gehele verenigingsleven is tot stilstand gekomen. Kerken, de horeca, het dorpshuis en Pro Rege zijn allemaal gesloten. Bij de COOP worden maatregelen genomen i.v.m. afstand houden, Stap es In gaat over op afhalen en bezorgen. Op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staan de maatregelen opgesomd. En ook vindt u er antwoorden op vragen.

lees verder...

Bidden voor......

Als gebedsgroep komen we regelmatig bij elkaar om te bidden voor ons dorp,  kerkgemeenschap, zieken en de dingen die in de wereld spelen. In de huidige situatie bidden we afzonderlijk thuis. Juist nu in deze tijd van zorg en onzekerheid is het belangrijk om met en voor elkaar te bidden. We weten van vele mensen wat er speelt in ziekte en zorg maar natuurlijk weten we dit niet van iedereen.

Heeft u gebedspunten op welk gebied dan ook; gezondheid, zorg om familieleden en andere naasten geef het aan bij ons dan kunnen wij dit voor u meenemen in onze gebeden. Wij hebben als gebedsgroep ervaren dat gebed iets is waar heel veel kracht vanuit gaat!

Een bemoedigende groet,
Coby, Linda, Jantine, Rennie, Roelie en ds. Baas

Contactpersonen:
Coby Helder; 0516 491988
Linda Delfsma 06 37005640

Deze maand geen dorpskrant!

Het bestuur en de redactie van Op ’e Hichte hebben besloten de krant niet uit te laten komen. Er is weinig nieuws in het dorp omdat de meeste activiteiten zijn afgelast. Ook vindt men het risico dat bezorgers en redactie lopen te groot. Wel worden updates gepubliceerd via de Facebookpagina....

Documentatiecentrum Donkerbroek gesloten

De komst van het coronavirus (COVID-19) heeft ons doen besluiten het documentatiecentrum tot nader order te sluiten. Wij blijven bereikbaar onder telefoonnummer 0655722009 en e-mailadres holwk02@home.nl. Op www.donkerbroek.nl zullen we laten weten wanneer het centrum weer open gaat.

Bestuur en beheerder SDD

Heel Donkerbroek-Haule helpt heel Donkerbroek-Haule

Dorpsbelang Donkerbroek, Plaatselijk Belang Haule, PKN Donkerbroek-Haule, sv Donkerbroek en vele dorpsgenoten slaan de handen in één om, daar waar nodig, hulp te bieden aan mensen die in de knel omen tijdens de corona epidemie. Het gaat hierbij om praktische ondersteuning en menselijkheid naar elkaar, niet om medische zorg of andere specialistische taken. Heb je hulp nodig of wil je dit juist bieden kun je contact opnemen via de genoemde telefoonnummers of dorpsbelang@donkerbroek.nl en pbhaule@outlook.com

lees verder...

Expeditie Robinson uitgesteld

Helaas heeft ook Actief Donkerbroek moeten besluiten om de eerste activiteit van het seizoen uit te stellen i.v.m. corona virus. Bij het organiseren van een dergelijke project moeten regelmatig de koppen bij elkaar gestoken worden en dat is momenteel niet mogelijk. Wanneer we de Expeditie wel houden is nu nog niet te zeggen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. We zullen zodra dat mogelijk is de activiteit opnieuw inplannen.

Zangavond 5 april a.s. afgelast wegens Corona-virus

De 51ste traditionele zangavond, die op Palmpasen was gepland in de Laurenstsjerke, wordt afgelast. Met het niet laten doorgaan volgt de organisatie de richtlijn van de overheid om het Corona-virus in te dammen. 

Alle kerkdiensten in maart vervallen i.v.m. Coronavirus

De Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule heeft in verband met de overheidsmaatregelen besloten om alle kerkdiensten in maart te laten vervallen. Ook het jeugdwerk en de catechese gaan deze maand niet door. Het bezoekwerk wordt beperkt. Meer informatie vindt u op de kerkwebsite...

Ledenvergadering Dorpsbelang afgelast wegens Coronavirus

De ledenvergadering van Dorpsbelang Donkerbroek gaat donderdag 19 maart a.s. niet door in verband met het Coronavirus.

Krijgt Donkerbroek ook glasvezelinternet?

Afgelopen maandag was er een informatieavond over glasvezelinternet in Restaurant 't Witte Huis. Op de avond, georganiseerd door De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) en Glasvezel Buitenaf konden de inwoners van de dorpskern van Donkerbroek uitleg krijgen over de nut en noodzaak van snel internet via glasvezel. Ook waren er een vijftal dienstaanbieders aanwezig om hun aanbod toe te lichten. DFMopGlas en Glasvezel Buitenaf houden deze hele week informatiebijeenkomsten in diverse dorpskernen in Ooststellingwerf om de inwoners te bewegen over te stappen op glasvezelinternet. 

lees verder...

Actief Donkerbroek: Expeditie Robinson op 18 april

Op 18 april starten we het seizoen met een heuse expeditie Robinson activiteit bedoeld voor de kinderen van de groepen 3 t/8 van de basisschool. We hebben al een mooie lijst met uitdagende opdrachten. Deze opdrachten zijn een combinatie van behendigheid, kracht, uithoudingsvermogen en slim denkvermogen. Zo mogen ook de eetproef en vuurproef natuurlijk niet ontbreken.

lees verder...

Dorpskrant februari 2020

Klik HIER om de Dorpskrant van februari 2020 in pdf te openen.

Informatieavond voor glasvezel in Donkerbroek

Op maandag 9 maart a.s. organiseert DMFopGlas een informatieavond in Restaurant 't Witte Huis over glasvezel internet voor alle inwoners van Donkerbroek. Aanvang: 19.00 uur.

Om Donkerbroek zo goed mogelijk te informeren, nodigt DMFopGlas alle inwoners graag uit op een van de infomarkten. Er wordt dan verteld over o.a. de voordelen van glasvezel, de coöperatie, hoe je kunt overstappen en hoe een aansluiting in jouw huis gerealiseerd wordt. Tevens zijn de dienstaanbieders aanwezig die je kunnen informeren over de verschillende pakketten en wat het beste bij je situatie past.

Programma
19:00 uur – 19:30 uur: Inloop en Infomarkt
19:30 uur – 20:30 uur: Presentatie DFMopGlas
20:30 uur – 21:30 uur: Infomarkt

Voor meer informatie: ga naar de website van DMFopGlas voor Ooststellingwerf..

Excelsior speelt de "Olympische Spelen"

Zaterdag 7 maart speelt muziekvereniging Excelsior haar jaarlijkse uitvoering in ‘t Witte Huis. We starten de avond met een algemeen deel, daarna volgt er en pauze waarin ook loten zullen worden verkocht. Na de pauze barst de strijd van de Olympisch Spelen los! Aan het eind van de avond volgt de verloting. Dankzij de ondernemers van Donkerbroek en Haule kunnen we mooie prijzen weggeven. Graag tot ziens op 7 maart om 20.00 uur 
 

Potgrondactie De Bazuin

Zaterdag 14 maart a.s. komen de leden van De Bazuin weer langs voor de verkoop van potgrond of bemeste tuinaarde. Vooraf bestellen kan ook.

Uitstel viering 100-jarig jubileum CGZ “Looft den Heer”

Hierbij delen we U mee dat we ons 100-jarig jubileum helaas uit moeten stellen. Dit stond gepland op 29 maart 2020. Onze dirigent mag en kan voorlopig niet dirigeren. We kunnen nog niet zeggen wanneer we ons jubileum kunnen vieren , want dit hangt af van het herstelproces van onze dirigent. Indien er een nieuwe datum bekend is wordt U op de hoogte gebracht. We hopen dat we U hiermee voldoende geïnformeerd hebben.

Met vriendelijke groet,
Aaltje Kalteren
Secr. Looft den Heer, Donkerbroek

Omstannersferslach "Amateurs!"

Sneon 15 febrewaris, de lêste jûn fan de komeedzje Amateurs! Al om 19.15 oere komme de earste fêste oanhingers fan Toanielselskip Spilersnocht deryn.  Tsjin 19.30 oere  is it spitsoere en binne der al wat minder lege stuollen. It is dúdlik, dit wurdt in folle bak dizze jûn: útferkocht! Moai, Donkerbroek en omkriten hat der sin yn! Krekt nei achten giet it ljocht út en wurdt it stil yn de seal.

lees verder...

Plezier staat voorop bij twaalfde Valentijnscup

Het is alweer de 12e keer dat de Valentijnscup georganiseerd is door SV Donkerbroek. Wat begon op een zaterdagmiddag met een gesubsidieerd project vanuit de gemeente (WhoZnext) is intussen uitgegroeid tot een 2 daags toernooi met 600 deelnemers komende uit het gehele land. Liefde, zoetsappig, roze en rood zijn de toverwoorden die het toernooi maken tot wat het is. Een supergezellig evenement wat door menig arco-end kind wordt bestempeld als de leukste wedstrijd van het jaar!

lees verder...

Worstactie Chr Jeugdwerk 28 februari a.s.

Koop uw worst voor de snert van zaterdag 29 februari!

Dorpskrant januari 2020

Klik HIER om de Dorpskrant van januari 2020 in pdf te openen.