Nieuws - Donkerbroek toont draagvlak voor Gemeenschapscentrum

In een vurig betoog uitte voorzitter Bertus Plender van Dorpsbelang Donkerbroek gisteravond (19-12) in de gemeenteraadsvergadering nogmaals de uitdrukkelijke wens om te komen tot een gemeenschapscentrum in Donkerbroek. Volgens Plender moeten alle partijen - de onderwijskoepels, gemeente en de toekomstige gebruikers - gezamenlijk er een toekomstbestendig geheel van maken. Het college vroeg zich eerder af of er voldoende draagvlak is in Donkerbroek voor een dergelijk centrum. Gisteravond puilde de raadszaal uit van inwoners uit Donkerbroek. Jong en oud kwam langs om steun te betuigen aan dit plan. Van alle verenigingen in Donkerbroek waren er vertegenwoordigers aanwezig.

Aanhaken aan de fusietrein

"Er raast een fusietrein door Donkerbroek van de scholen", aldus Plender, "en het is zaak nu aan te haken". Gepleit wordt voor een centrum waarbij Pro Rege, het Dorpshuis, een volwaardige sportzaal en de scholen een plaats krijgen, en gebruik kunnen maken van elkaars ruimten. Volgens Plender denken de onderwijskoepels aan een sobere upgrade van 't Startblok in de vorm van nieuwe meubels, gordijnen en vloerbedekking. Donkerbroek denkt groter en wil voor de leefbaarheid van Donkerbroek een toekomstbestendig gebouw dat past in een dorp met meer dan 1800 inwoners. De gemeenteraad heeft middels een motie in november (opnieuw) het College de opdracht gegeven hier serieus naar te kijken.

Er is een groot draagvlak in Donkerbroek voor de plannen en "aan een goede financiële onderbouwing en een sterke organisatie wordt hard gewerkt" aldus Plender. Hij besloot met een oproep aan de politiek en de onderwijskoepels een zorgvuldig proces te starten om "één schitterend" gemeenschapscentrum in Donkerbroek te bouwen. De oproep werd gevolgd door een stevig applaus vanuit de zaal. De speech van Plender terugkijken? Klik op het filmpje hierboven...

Zie ook de foto's voor een impressie..   

 

Geplaatst op: 20 December 2017

terug