Nieuws - Verdubbeling N381 Donkerbroek-Oosterwolde van start

Woensdagavond 10 oktober was er een informatiebijeenkomst in Restaurant 't Witte Huis. Uitvoerder Heijmans gaf daar een uiteenzetting van de aanpak om het laatste deel van de N381 vanaf Donkerbroek tot Oosterwolde-Venekoten te verdubbelen. Het project zal ijs en weder dienende zijn voltooing vinden in juni 2020. Nu al vinden voorbereidende werkzaamheden plaats: o.a. de verplaatsing van het gemaal.

Tijdelijke brug

De verdubbeling start bij Donkerbroek. Er komt een extra tunnelbak aan de oostkant van de huidige (dus aan de kant van het dorp). Gezien de bodemgesteldheid moet er een flinke ruimte komen tussen beide onderdoorgangen. De nieuwe op- en afritten van- en naar Donkerbroek, die het eerst op de planning staan, zullen dan ook ca 50 meter opschuiven naar de bebouwde kom van Donkerbroek. Er komt vervolgens een tijdelijke brug aan de noordkant van het huidige viaduct voor het verkeer van- en naar 't West (en richting Heerenveen). Aan de noordkant komt voor het verkeer vanaf Drachten naar Donkerbroek een bypass. In de ruimte onder de tijdelijke brug kan de nieuwe tunnelbak worden uitgegraven. Zodra de tunnelbak en het tweede deel van het viaduct klaar zijn kan het verkeer weer rechtdoor naar 't West en worden vanaf de nieuwe tunnelbak de verbindingen met de rijbanen van de N381 gemaakt.

Voorbij Donkerbroek

De nieuwe onderdoorgang komt dus aan de oostkant, maar de verdere verdubbeling vindt over het hele traject plaats aan de westkant van het huidige tracé. Daarbij stuit men nog op een aantal kunstwerken die verbreed moeten worden: de fietstunnel bij 't Hoogezand, de onderdoorgang bij de Balkweg, de brug het "Lochtenrek" over de Tjonger en het viaduct bij Drie Tolhekken. Vooral de onderdoorgang bij de Balkweg is daarvan de meest gecompliceerde, ook weer in verband met de bodemgesteldheid en het feit dat deze de N381 schuin doorkruist. 

Lees voor meer details het nieuws uit de Nieuwe Ooststellingwerver of ga naar de website van de N381....

Geplaatst op: 17 Oktober 2018

terug