Nieuws - Donderdag 22 november dorpsgesprek Samen Leven

Dorpsbelang, Gemeente Ooststellingwerf, Scala en Gebiedsteam Ooststellingwerf organiseren komende donderdagavond om 19.30 uur in het Dorpshuis "Oan 'e Feart" een discussieavond over Samen Leven in Donkerbroek. Aan de hand van input van dorpsbewoners praten we samen over wat belangrijk is voor ons dorp. Wil jij ook meepraten? Kom dan donderdagavond naar het Dorpshuis!

Waarover praten wij?

Wat houdt u bezig? Wat gaat er goed? Waar moet meer aandacht voor zijn? Vragen die centraal staan in de campagne voor de visie op het Sociaal Domein in Ooststellingwerf. Het thema van de campagne is ‘Samenleven’. Met dit thema worden inwoners van de gemeente uitgenodigd om mee te denken, mee te praten en mee te doen. De inwoner weet immers het beste wat er speelt in een wijk of het dorp. Initiatiefnemers zijn vier organisaties: Dorpsbelang Donkerbroek, Welzijnsorganisatie Scala, het Gebiedsteam en de gemeente Ooststellingwerf.

Visie Sociaal Domein

De gemeente wil meer samenhang in het beleid in het sociaal domein; meer maatwerk en minder bureaucratie. Daarom werken we aan een nieuwe visie op het Sociaal Domein. Om dit te bewerkstelligen worden de krachten gebundeld. Zo kan tot mooiere, meer werkbare en meer duurzame oplossingen gekomen worden dan wanneer partijen ieder voor zich aan de slag gaan.

Gesprekken in het dorp

Een plek in de wijk voor de jeugd, ontmoeten, samen bewegen, aandacht voor eenzame mensen in de buurt; samenleven is een heel breed begrip. In de eerste fase wordt bewoners gevraagd om aan te geven wat zij belangrijk vinden in hun wijk en in het dorp. Dit gebeurde onder andere, onder het genot van een kop koffie, tijdens  ‘Kofferbak gesprekken’ op 3 en 8 november nabij de COOP. Ook werd er huis aan huis een flyer met antwoord kaart verspreid en kon er via www.facebook.nl/dorpsbelangdonkerbroek input gegeven worden. Tenslotte kon op de Gemeentewebsite nog een onlineformulier worden ingevuld. De informatie die hieruit komt vormt de input voor het dorpsgesprek op 22 november.

Doe mee

Vervolgens wordt er samen gekeken wat er opgepakt kan worden en wat inwoners hier zelf aan kunnen bijdragen. De meningen en ideeën van inwoners zijn leidend in de initiatieven die uiteindelijk ontstaan. De instanties spelen hierbij een faciliterende rol.

Dorpsgesprek: donderdag 22 november aanvang 19.30 uur

Locatie Dorpshuis Oan ‘e Feart

Meer informatie op www.ooststellingwerf.nl/samenleven en hou de facebookpagina van Dorpsbelang in de gaten!

Geplaatst op: 20 November 2018

terug