Nieuws - Bezoek a.s. zaterdag de koffiekar over Samen leven

Kom je komende zaterdag tussen 11.30u en 13.30u ook gezellig koffieleuten met Dorpsbelang, Gemeente Ooststellingwerf, Scala en Gebiedsteam Ooststellingwerf ? Dat kan in de koffiekar bij de COOP. U kunt dan meedenken, meepraten en meedoen over ‘Samenleven’ in Donkerbroek.

Waarover praten wij?

Wat houdt u bezig? Wat gaat er goed? Waar moet meer aandacht voor zijn? Vragen die centraal staan in de campagne voor de visie op het Sociaal Domein in Ooststellingwerf. Het thema van de campagne is ‘Samenleven’. Met dit thema worden inwoners van de gemeente uitgenodigd om mee te denken, mee te praten en mee te doen. De inwoner weet immers het beste wat er speelt in een wijk of het dorp. Initiatiefnemers zijn vier organisaties: Dorpsbelang Donkerbroek, Welzijnsorganisatie Scala, het Gebiedsteam en de gemeente Ooststellingwerf.

Visie Sociaal Domein

De gemeente wil meer samenhang in het beleid in het sociaal domein; meer maatwerk en minder bureaucratie. Daarom werken we aan een nieuwe visie op het Sociaal Domein. Om dit te bewerkstelligen worden de krachten gebundeld. Zo kan tot mooiere, meer werkbare en meer duurzame oplossingen gekomen worden dan wanneer partijen ieder voor zich aan de slag gaan.

Gesprekken in het dorp

Een plek in de wijk voor de jeugd, ontmoeten, samen bewegen, aandacht voor eenzame mensen in de buurt; samenleven is een heel breed begrip. In de eerste fase wordt bewoners gevraagd om aan te geven wat zij belangrijk vinden in hun wijk en in het dorp. Dit gebeurt onder andere, onder het genot van een kop koffie, tijdens het ‘Kofferbak gesprek’ op 3 en 8 november nabij de COOP. Ook wordt huis aan huis een flyer met antwoord kaart verspreid en kan er via www.facebook.nl/dorpsbelangdonkerbroek input gegeven worden. Tenslotte kan op de Gemeentewebsite nog een onlineformulier worden ingevuld. De informatie die hieruit komt vormt de input voor het dorpsgesprek op 22 november.

Doe mee

Vervolgens wordt er samen gekeken wat er opgepakt kan worden en wat inwoners hier zelf aan kunnen bijdragen. De meningen en ideeën van inwoners zijn leidend in de initiatieven die uiteindelijk ontstaan. De instanties spelen hierbij een faciliterende rol.

Data

Dus kom meedenken, meepraten, meedoen! Van harte welkom. Noteer vast in de agenda: 
‘Kofferbak gesprekken’: zaterdag 3 november van 11.30-13.30 uur 
Locatie COOP donderdag 8 november van 18.00-20.00 uur

Dorpsgesprek: donderdag 22 november aanvang 19.30uur
Locatie Dorpshuis Oan ‘e Feart

Meer informatie op www.ooststellingwerf.nl/samenleven en hou de facebookpagina van Dorpsbelang in de gaten!

Geplaatst op: 01 November 2018

terug